Najít kamarády
zažít dobrodružství

Skauti a skautky pomáhají dětským divákům Déčka zachránit duhu!

26. 6. 2014 Vše

Skauti a skautky po celé republice pomáhají dětský divákům televizní stanice ČT Déčko zachránit Duhozemi, kterou napadl zloduch Černobíl. Prázdninová hra Zachraňte duhu pomocí podmanivé legengy o zloduchovi vysávajícím barvy z televizního vysílání vyzývá děti k výletům do přírody a vyhledání schránek ukrytých v jejich kraji. 

Skauti a skautky pomáhají dětským divákům Déčka zachránit duhu!

Skauti a skautky po celé republice pomáhají dětský divákům televizní stanice ČT Déčko zachránit Duhozemi, kterou napadl zloduch Černobíl. Prázdninová hra Zachraňte duhu pomocí podmanivé legengy o zloduchovi vysávajícím barvy z televizního vysílání vyzývá děti k výletům do přírody a vyhledání schránek ukrytých v jejich kraji. 

Jednotlivé skautské oddíly budou po dobu prázdnin střežit geokešingové schránky ukryté v přírodě, ve kterých děti najdou barevné symboly, pomocí nichž lze situaci na jejich oblíbené stanici uvést opět do pořádku. Symboly jsou ukryty na téměř sto čtyřiceti místech po celém Česku, jejich seznam je zveřejněn na stránkáchwww.zachranteduhu.cz


Vedle historických či kulturních památek a turisticky atraktivních míst jsou schránky umístěny i v přírodě, kam je ukryli právě členové skautských oddílů. Skauti a skautky se rádi zhostili výzvy zprostředkovat dětem i jejich rodičům dobrodružné výlety do okolí i možnosti představit zajímavá místa v daném kraji. Lokality navíc vybírali záměrně tak, aby přístupové cesty k nim byly sjízdné například i pro dětský kočárek.

Kontakt na jednotlivé správce schránek je pro média na vyžádání na jitka.taussikova@skaut.cz či tel.: 604 867 970.