Najít kamarády
zažít dobrodružství

Skauti a skautky přibývají!

17. 5. 2013 Vše

Skautů a skautek neustále přibývá! Junák v letošní registraci překonal hranici 48 tisíc skautek a skautů všeho věku, a to počtem 48 093. Pokračuje tak v několikaletém nepřerušovaném trendu, kdy současný meziroční nárůst je největším ze všech – o celých 1406 členů. 

Skauti a skautky přibývají!

foto: Zdeněk Materna, Navigamus 2012

Skautů a skautek neustále přibývá! Junák v letošní registraci překonal hranici 48 tisíc skautek a skautů všeho věku, a to počtem 48 093. Pokračuje tak v několikaletém nepřerušovaném trendu, kdy současný meziroční nárůst je největším ze všech – o celých 1406 členů. 

Vždy je složité určit, čím to je, že se organizaci daří. Je ovšem nade vší pochybnost, že základem našeho úspěchu v nárůstu členské základny jsou nadšené vůdkyně a vůdcové, pečliví a zodpovědní střediskoví vedoucí a všichni, kteří jim jejich práci usnadňují. Všichni, kteří si uvědomují, že skauting vychovává mladou generaci a zároveň musí být i zvenku dostatečně přitažlivý, aby k výchově vůbec dostal příležitost, okomentoval nárůst členské základny místostarosta Junáka Petr Vaněk.

80 % z celkového počtu je mladších skautů a skautek, tedy do 26 let věku. Počty skautů a skautek v jednotlivých krajích lze najít zde.

Doufejme, že v nastoleném trendu bude Junák pokračovat i v následujících letech a skautská myšlenka každoročně osloví více a více mladých lidí.