Najít kamarády
zažít dobrodružství

Skauti a skautky slaví 100 let českého skautingu

22. 2. 2012 Vše

V roce 2012 uplyne 100 let od prvního skautského tábora, na který vyrazil s několika chlapci Antonín Benjamin Svojsík. Od tábora, který je považován za počátek stoleté skautské historie v českých zemích. Letos si toto významné výročí připomene více než 45 000 skautů a skautek po celé republice.

V roce 2012 uplyne 100 let od prvního skautského tábora, na který vyrazil s několika chlapci Antonín Benjamin Svojsík. Od tábora, který je považován za počátek stoleté skautské historie v českých zemích. Letos si toto významné výročí připomene více než 45 000 skautů a skautek po celé republice.

Skauti a skautky se ohlédnou za uplynulým stoletím, které bylo na události rozhodně bohaté. Na čas strávený ve skautském oddíle může jen u nás vzpomínat téměř milion lidí. Řada z nich však později byla za svůj životní názor a věrnost hodnotám, které skauting vyzdvihuje, perzekuována. I samo skautské hnutí bylo pro své postoje k občanství a demokracii opakovaně zakazováno, s každým uvolněním společenských poměrů v zemi ale vždy rychle vyrostlo znovu. Dobrodružství pro desetitisíce lidí proto pokračuje i nyní – skauti neslaví jen sto let uplynulých, ale zároveň vstup do století nového.

 „Oslavami stoletého výročí teď žijí skautské oddíly po celé zemi. Pořádají vlastní akce nebo se přidávají k projektům celostátním. Některé projekty jsou zaměřené na minulost a skauti i skautky se díky nim mohou ohlížet a přemýšlet nad historií i smyslem skautingu. Jiné nám pomáhají přemýšlet o tom, co můžeme udělat pro to, aby skauting plnil své poslání i v dalším století. A ještě další jsou tu prostě proto, aby se skauti potkali a společně oslavili své stoleté narozeniny,“ popisuje smysl oslav Petr Vaněk, místostarosta Junáka, největší skautské organizace u nás.

V rámci celoročních oslav mohou skautské oddíly využít některý z celostátních projektů, které jsou připraveny pro každou věkovou kategorii. Mimoto je v knihkupectvích k dostání rozsáhlá kniha Skautské století mapující prvních sto let českého skautingu. Česká pošta vydává poštovní známku se skautským motivem, Česká národní banka pak skautskou minci, Muzeum hlavního města Prahy zve na výstavu o skautingu. V den symbolického vyvrcholení oslav sta let, 24. 4. 2012, odvysílá Česká televize celodenní tematický blok věnovaný skautingu.

Ve stejný den, tedy 24. dubna, pořádají skauti v rámci tzv. „Skautského dne století“ stovky malých akcí po celé zemi a do ulic, škol a svých zaměstnání vyrazí na znamení oslav se svými skautskými šátky na krku. Jistě je také potkáte.

Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdružují chlapce i děvčata od šesti let ve třech věkových kategoriích. O program oddílů se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků.

Více informací o celostátních projektech pořádaných v rámci oslav 100 let českého skautingu naleznete na www.skaut.cz/100

Věra Ondřichová
GSM: 775 060 819