Najít kamarády
zažít dobrodružství

Skauti budou vybírat peníze na 13. školu. V neděli začne osmý ročník sbírky Postavme školu v Africe

5. 10. 2011 Vše

Stavbou symbolické školy zahájí v neděli 9.10. Člověk v tísni spolu s českými skauty osmý ročník sbírky Postavme školu v Africe. Dary české veřejnosti letos mají pomoci postavit již 13. sbírkovou školu na chudém etiopském venkově, v Debre Sina. Sbírku Postavme školu v Africe odstartují skauti a skautky s ČvT tuto neděli 9. října ve 14 hodin v centru Prahy. Na Náměstí Republiky skauti vybudují velký model školy z papírových krabic, na které budou vybírat peníze od kolemjdoucích Pražanů.

Stavbou symbolické školy zahájí v neděli 9.10. Člověk v tísni spolu s českými skauty osmý ročník sbírky Postavme školu v Africe. Dary české veřejnosti letos mají pomoci postavit již 13. sbírkovou školu na chudém etiopském venkově, v Debre Sina. Sbírku Postavme školu v Africe odstartují skauti a skautky s ČvT tuto neděli 9. října ve 14 hodin v centru Prahy. Na Náměstí Republiky skauti vybudují velký model školy z papírových krabic, na které budou vybírat peníze od kolemjdoucích Pražanů. Fotografie školy pak poputuje jako pozdrav dětem do Etiopie.

Od 9. do 14. října budou skauti ve více než čtyřech desítkách měst v České republice vybírat do kasiček a pořádat řadu doprovodných akcí. „Pro děti je to příležitost, jak pomoci svým vrstevníkům na druhém konci světa. Je jedno, jestli jde o vybírání do kasiček, pořádání charitativního koncertu nebo výstavy. Mohou tak lépe pochopit hodnoty, které se snažíme předávat –   aktivně se zapojit a starat o svět kolem sebe, právě tak, jako při sbírce Postavme školu v Africe,“ řekl koordinátor sbírky Vojtěch Marek. 

Třináctou sbírkovou školu začíná ČvT budovat v hornaté oblasti Debre Sina (150 km severovýchodně od Addis Abeba). Nová škola bude stát v areálu jediné stávající školy pro dvacetitisícové město, do jejíchž 22 tříd chodí 3042 dětí. Kvůli přetlaku se tu žáci musí učit kratší dobu a na směny, i tak se ale v jednotlivých třídách tísní až 70 žáků. „Nová škola v první řadě zredukuje systém směn ve vyučování. Díky tomu bude možné zahrnout do výuky celou osnovu a dodržet vyučovací standard. Studenti tak dostanou kvalitnější vzdělání,“ upřesnil Ketsela Lemma, který ma v Debre Sina na starosti kvalitu vzdělání.

Díky sbírce Postavme školu v Africe postavil ČvT v Etiopii od roku 2005 již 12 nových škol pro více než 3000 dětí. Nové budovy mají velká okna, jsou zařízené nábytkem i školními pomůckami a některé z nich jsou opatřeny i střešními sběrači vody. Vedle samotné stavby škol Člověk v tísni v Etiopii vzdělává učitele. „V naší dvanácté škole v Umbulo Dikkichcha, má všech 7 učitelů středoškolské pedagogické vzdělání a roční nástavbu na vysoké škole, což je na etiopské poměry velmi nadstandardní. Lepší výuce pomohou vedle moderních vyučovacích metod i prostornější třídy, v nichž budou děti moci lépe udržet pozornost,“ popisuje nedávnou otevřenou školu Dana Plavcová, koordinátorka etiopských projektů ČvT.

Důležitost vzdělání pro chudou Etiopii

Etiopie je jednou z nejchudších zemí světa a právě nízká úroveň vzdělání – polovina dospělých obyvatel Etiopie je negramotná – její chudobu prohlubuje. „Věříme, že podpora přístupu ke vzdělání je nejlepší způsob, jak pomoci Etiopanům dostat se z kruhu chudoby,“ říká Dana Plavcová. Například v zemědělství používají nevzdělaní farmáři zastaralé zemědelské metody a bez schopnosti číst se můžou hůře učit novým; často nejsou schopni čelit následkům pravidelného sucha a přicházejí o úrodu i stáda svých zvířat.

I když se dostupnost vzdělání v Etiopii zlepšuje (zatímco v roce 1992 chodilo do školy jen jedno z pěti dětí školního věku, nyní je poměr opačný), musí etiopské děti překonávat mnoho překážek: mnohé z nich denně podstupují několik kilometrů dlouhou cestu do školy, v temných a přeplněných třídách hliněných škol se musí látku učit nazpaměť, protože zde nejsou žádné základní pomůcky.

Náročné podmínky a neatraktivní forma výuky řadu rodičů odradí. Mnohé děti tak do školy ani nenastoupí, nebo z ní předčasně odejdou. Namísto výuky děti často pomáhají rodičům – nosí vodu či sbírají dříví na otop, starají se o mladší sourozence, nebo rodině pomáhají vydělávat peníze. Rodiče je také posílají na práci do města, což děti vystavuje riziku obchodování s lidmi. V dospělosti se pak tito lidé věnují pomocným, nekvalifikovaným zaměstnáním, pracují jako námezdní dělníci, pomocnice v domácnosti, nebo farmáři.

Jak pomoci postavit školu v etiopském Debre Sina?

Od 10. do 14. 10. můžete přispět do kasiček skautů. Během celého roku můžete přispívat na sbírkové konto 222 444 555 / 0300, nebo posílat DMS AFRIKA na číslo 87 777 (cena DMS je 30 Kč).


Zahájení sbírkového týdne Postavme školu v Africe a stavba papírové školy

  • Kdy: Neděle 9. 10., 14:00 – 15:00
  • Kde: Praha, Náměstí Republiky

Sbírku Postavme školu v Africe slavnostně odstartují skauti hrou a stavbou symbolické školy z papírových krabic. Škola vyroste na Náměstí Republiky před obchodním domem Palladium, stavba začne ve 14 hodin. Krabice získají skauti v terénní hře po Praze a k postavení papírové školy jim pomohou finanční  příspěvky české veřejnosti. Skauti si tak spolu s vybíráním symbolicky vyzkouší i stavění školy. S postavenou školou se skauti vyfotí a fotografii zašlou jako pozdrav etiopským školákům. Na místě bude informační stánek, výstava fotografií z Etiopie a o rytmický průběh akce se postarají bubeníci na africké bubny. Další akce jako jsou výstavy, koncerty a divadelní představení proběhnou v mnoha dalších sbírkových městech (seznam měst a doprovodných akcí zde, kontakty na organizátory regionálních akcí na vyžádání zašle Jan Žáček).

Více informací podá

  • Jan Žáček, Junák – svaz skautů a skautek ČR, 777 800 254jan.zacek@skaut.cz
  • Petra Kunstová, skautka, nyní na návštěvě sbírkových škol přímo v Etiopii +251 924 028 918

Odkazy

Ke stažení

tz_postavme_skolu_2011