Najít kamarády
zažít dobrodružství

Skauti jsou v očích veřejnosti spojeni s pobytem v přírodě, výchovou ke spolupráci, dobrodružstvím a pomocí druhým

12. 5. 2015 Vše

Dle agentury Ipsos je Junák – český skaut nejznámější organizací pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v České republice. Z výzkumu také vyplývá, že podle veřejnosti má skauting blízko k ochraně přírody a umožňuje mladým lidem prožít dobrodružství, během kterého se naučí spolupracovat a pomáhat ostatním.

Skauti jsou v očích veřejnosti spojeni s pobytem v přírodě, výchovou ke spolupráci, dobrodružstvím a pomocí druhým

Skauting je dobrodružství

Dle agentury Ipsos je Junák – český skaut nejznámější organizací pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v České republice. Z výzkumu také vyplývá, že podle veřejnosti má skauting blízko k ochraně přírody a umožňuje mladým lidem prožít dobrodružství, během kterého se naučí spolupracovat a pomáhat ostatním. Více než 80 % rodičů by své děti podpořilo v zájmu o vstup do skautského oddílu.

81 % rodičů je přesvědčeno, že se děti ve skautu mohou naučit mnoha užitečným věcem a 89 % dotázaných je přesvědčeno, že skauting podporuje schopnost týmové práce. Lidé oceňují a zároveň podporují možnost trávení volného času dětí v přírodě. Skauting je mezi rodiči a prarodiči vnímán jako cenově dostupná možnost trávení volného času, přičemž i přes celkově velmi pozitivní vnímání skautingu ze strany rodičů je nejčastějším impulsem pro vstup do skautu přání samotného dítěte.

„Výsledky výzkumu nás těší, potvrdily nám domněnku, že u široké veřejnosti má skauting dobré jméno a těší se velké důvěře dětí i dospělých, což se projevuje i na mnohaletém souvislém nárůstu naší členské základny,“ doplňuje Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta.

Ochranu přírody označilo za základní hodnotu skautingu přes 70 % dotázaných.  „Asi nikoho nepřekvapí, že ochrana přírody je jedna z hlavních asociací se skautingem. Na co ale může být skauting patřičně hrdý, je fakt, že ho populace vnímá jako prostředí, které pomáhá dnešním mladým lidem učit se mezilidské spolupráci a neostýchat se pomoci druhým, je-li to potřeba,“ podotýká Lenka Hanáková, Account Director ve společnosti Ipsos, která průzkum realizovala.

„Ve skautu jsem jako dítě zažila, že se nám dala důvěra, že věci dokážeme, ne že se něco bude zakazovat. To v současné době platí ještě dvojnásob. Zdá se mi, že dnes se z dětí dělají neschopní, raději ať sedí u počítače, alespoň se jim nic nestane. Skaut dostane do ruky sekyrku, pilu a naučí se s ní zacházet, je schopný ohlídat v noci tábor. Ze společnosti se vytrácí, důraz na to, aby děti věřily samy sobě a věřily také svým kamarádům, že jim v těžké situaci pomůžou,“ dělí se o svou zkušenost také herečka a moderátorka Ester Janečková. 

Pokud výzkum přináší organizaci Junák – český skaut nějaké impuls k zamyšlení, pak je to potřeba veřejnost více informovat, o tom, že neustále drží krok s dobou. „Skautské hnutí je zde více než 100 let a veřejnost tak může mít dojem, že věci děláme postaru. To ale neodpovídá skutečnosti. Skauti v uplynulých letech inovovali celý svůj program, tak aby byl blízký současným dětem, a k jeho naplnění využíváme také moderní technologie,“ podotýká Jitka Taussiková, tisková mluvčí Junáka – českého skauta.

,,V dnešní uspěchané době je aktivita organizací, kterých si česká společnost váží a jež dovedou celé společnosti předávat pozitivní impulzy, nesmírně důležitá,“ dodává k výzkumu Tomáš Macků, ředitel výzkumu a komunikace agentury Ipsos.

Metodika výzkumu

Výzkum byl realizován společností Ipsos v průběhu března 2015 na reprezentativním vzorku dospělé populace (dle regionu, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku) metodou on-line dotazování. Velikost základního souboru byla 1 005 respondentů, bylo dotázáno 522 rodičů/prarodičů.

Realizátor výzkumu

Ipsos poskytuje komplexní služby v oblasti průzkumu trhu a veřejného mínění včetně konzultační činnosti. Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 86 zemích světa. Disponuje moderním technickým zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá know-how specializovaných divizí. Je členem organizací ESOMAR, MSPA, SIMAR a SAVA, řídí se jejich etickými principy a metodickými pravidly. Ipsos je realizátorem projektu CSR Research a od roku 2015 je partnerem Junáka – českého skauta pro oblast výzkumu veřejného mínění.

Více informací o Ipsosu naleznete na www.ipsos.cz.

Stručný výběr zajímavých výsledků výzkumu

 •          Junák – český skaut je nejznámější organizací pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v České republice. Zná ho 75 % dotázaných rodičů a prarodičů a 55 % oslovených mladých lidí ve věku 15-18 let.
 •          Pro 59 % rodičů a prarodičů je při zvolení volnočasové aktivity určující přání dítěte.
 •          Se skautingem si lidé spojují zejména aktivity v přírodě, táboření, učení se novým věcem, pobyt v kolektivu a přátelství, hry a dobrodružství.
 •          89 % lidí si myslí, že člověk ve skautu prožije spoustu zážitků a dobrodružství, 2 % lidí nesouhlasí.
 •          89 % dotázaných souhlasí s tím, že ve skautu se člověk naučí spolupracovat s druhými. Nesouhlasí 2 % dotázaných.
 •          87 % lidí podpořilo tvrzení, že skauting naučí člověka pomáhat druhým. Nesouhlasí 1 %.
 •          81 % dotázaných považuje zkušenosti a znalosti získané ve skautu za užitečné pro život. S tímto tvrzením nesouhlasí 3 %.
 •          Ve skautu se člověk naučí samostatnosti – 82 % lidí souhlasí, 3 % nesouhlasí.
 •          Skauting podporuje rozvíjení tvořivosti – 84 % lidí souhlasí, 3 % nesouhlasí.
 •          Hodnoty skautingu jsou především ochrana přírody – 79 %, spolupráce 42 %, hrát fér 36 %, pravdomluvnost 25 %, ohleduplnost 20 % a společenská prospěšnost 18 %.
 •          Ve skautu se člověk naučí řešit problémy – 78 % dotázaných souhlasí, 3 % nesouhlasí.
 •          Skauting je moderní, inovativní – souhlasí 31 %, nesouhlasí 20 % lidí.
 •          83 % lidí nesouhlasí s tvrzením, že ve skautu se člověk nic užitečného nenaučí – souhlasí 6 %.
 •          81 % rodičů by své děti podpořilo v zájmu o vstup do skautského oddílu. 

Skautské fotografie ke stažení pro použití v médiích na www.flickr.com/photos/skaut/.