Najít kamarády
zažít dobrodružství

Skauti mají se svou sítí odběratelů elektřiny a plynu úspěch, v létě překročili hranici 10 tisíc odběrných míst

10. 9. 2018 Vše

Měsíčně až 500 nových uživatelů a dohromady již 10 000 odběrných míst má Skautská energie, společný systém pro odběr elektřiny a plynu, do kterého se mohou přihlásit skauti a skautky, jejich rodiny i známí. Skauti nedávno vysoutěžili nové dodavatele a ceny energií budou fixovat na dva roky. Vzhledem k dynamickým pohybům na trhu tak mohou členové sítě očekávat úspory.

Skauti mají se svou sítí odběratelů elektřiny a plynu úspěch, v létě překročili hranici 10 tisíc odběrných míst

Skautská energie je projekt Junáka – českého skauta postavený na silné pozici velké šedesátitisícové organizace ve vyjednávání s dodavateli. Ceny energií se soutěží na delší dobu a jsou garantovány i pro nově příchozí členy sítě. Do skautské činnosti jednotlivých oddílů projekt nijak nezasahuje, významně ji ale podporuje. Dodavatelé energií totiž za každou odebranou megawatthodinu posílají Junáku – českému skautu 25 Kč na podporu skautingu.

„V současnosti členové sítě Skautské energie dohromady odebírají už přes 100 GWh za rok a denně se nám hlásí desítky nových zájemců. Využíváme síly skautského společenství, rodinám i firmám přinášíme úsporu a k tomu pomáháme zajistit naší organizaci další zdroj financování a stabilizovat tak fungování skautingu do budoucna. Považuji to za skvělou kombinaci,” vysvětluje koordinátor služby Tomáš Slavík.

Dosud skauti vybírali dodavatele s nejvýhodnějšími podmínkami pro všechny současné i budoucí členy sítě každý rok. Nově vysoutěžili v trojkolovém řízení zvlášť dodavatele elektřiny (pro roky 2019-2020 jde o společnost YelloEnergy) a zvlášť dodavatele plynu (společnost Armex Energy), a to na období dvou let. Veškeré starosti se změnou dodavatele vyřizuje za členy sítě zdarma společnost Terra Group Investment, a.s.

„Naše síť je postavena na osobním doporučení, zájemce z neskautských řad tedy musí znát někoho, kdo je aktivním či bývalým členem skautu, a na webu www.skautskaenergie.cz požádat o pozvánku,” popisuje princip budování sítě Slavík.

Dětí a mladých lidí ve skautských oddílech již mnoho let vytrvale přibývá. Skauting má výborné jméno ve společnosti, zájem o něj roste, v mnoha místech ale naráží na naplněné kapacity skautských kluboven. Finanční prostředky plynoucí ze Skautské energie podporují právě další rozvoj a růst skautingu.  

Informace najdou zájemci na www.skautskaenergie.cz.

Kontakt:
Barbora Trojak, tisková mluvčí | tel. +420 731 403 647 | mail: barbora.trojak@skaut.cz

…….

Skautská energie

Projekt Skautské energie vznikl před čtyřmi lety s cílem uspořit skautským oddílům náklady na spotřebu energií v klubovnách a základnách. Nyní mohou skautskou službu pro výhodné ceny elektřiny a plynu využívat skauti a skautky a jejich rodiče, příbuzní, kamarádi i známí. Je k dispozici pro domácnosti i organizace nebo firmy – součástí odběratelské sítě je například i Radniční pivovar v Jihlavě.
Kromě výhodných cen přináší i férové obchodní podmínky – ve výběrovém řízení uspějí pouze spolehliví dodavatelé, kteří nabízí smlouvy bez záludností. Jedním z pravidel například je, že první upomínka za nezaplacení energií nesmí být zpoplatněná.

 

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 12 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na více než 60 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa. Více na www.skaut.cz.

Ke stažení

TZ_skautska energie