Najít kamarády
zažít dobrodružství

Skauti šíří svou energii, zvou domácnosti i firmy do společné sítě odběratelů elektřiny a plynu

24. 11. 2017 Vše

Měsíčně až 500 nových uživatelů a dohromady již 5 900 odběrných míst má Skautská energie, společný systém pro odběr elektřiny a plynu, do kterého se mohou přihlásit skauti a skautky, jejich rodiny i známí. Šetří jim náklady a přispívá na skauting.

Měsíčně až 500 nových uživatelů a dohromady již 5 900 odběrných míst má Skautská energie, společný systém pro odběr elektřiny a plynu, do kterého se mohou přihlásit skauti a skautky, jejich rodiny i známí. Šetří jim náklady a přispívá na skauting.

„Junák – český skaut je stále rostoucí organizace s téměř 60 000 členy. Sílu tak široké členské základny jsme se rozhodli využít a vytvořili jsme projekt Skautská energie, který přináší zapojeným významné finanční úspory na platbách za elektřinu a plyn a zároveň finančně podporuje činnost skautských oddílů,” vysvětluje koordinátor služby Tomáš Slavík.

Skautská energie je projekt Junáka – českého skauta postavený na silné pozici velké organizace ve vyjednávání s dodavateli. Skauti každý rok soutěží ceny energií a vybírají pro Skautskou energii tu nejlepší nabídku. Pro kalendářní rok 2018 je dodavatelem společnost Centropol. Od té Junák – český skaut také dostává 25 Kč za každou odebranou megawatthodinu na podporu skautské činnosti. Jak potvrzují cenové srovnavače, v rámci běžně dostupné nabídky přináší Skautská energie velmi nízké ceny.

Skautskou službu pro výhodné ceny elektřiny a plynu mohou využít skauti a skautky a jejich rodiče, příbuzní, kamarádi i známí. Je k dispozici pro  domácnosti i firmy nebo organizace.
„Naše síť je postavena na osobním doporučení, zájemce z neskautských řad tedy musí znát někoho, kdo je aktivním či bývalým členem skautu, a na webu www.skautskaenergie.cz požádá o pozvánku,” dodává Slavík.
Dětí a mladých lidí ve skautských oddílech již mnoho let vytrvale přibývá. Skauting má výborné jméno ve společnosti, zájem o něj roste, v mnoha místech ale naráží na naplněné kapacity skautských kluboven. Finanční prostředky plynoucí ze Skautské energie podporují právě další rozvoj a růst skautingu.  

Veškeré starosti se změnou dodavatele vyřizuje za členy sítě zdarma společnost Terra Group Investment, a.s., přechod na Skautskou energii je snadný a pohodlný.

Informace najdou zájemci na www.skautskaenergie.cz.

Kontakt pro média: Tomáš Slavík, koordinátor projektu Skautská energie | tel. 777 663 531 | mail: tomas.slavik@skaut.cz