Najít kamarády
zažít dobrodružství

Skauti slaví nejdelší období svobodného skautingu i rekordní nárůst členské základny

18. 3. 2019 Vše

18. březen je dnem, kdy pro české skautské hnutí nastává nejdelší období jeho svobodného fungování: 10 699 dní. Skauting byl u nás celkem třikrát zakázán, poprvé nacisty, podruhé a potřetí komunisty. Po Sametové revoluci byla činnost obnovena, po počátečním nadšení se ale skauting potýkal s odlivem zájmu. V roce 2006 však přišel obrat, od této chvíle skautek a skautů výrazně přibývá. Letos dokonce nejvíce za uplynulé čtvrtstoletí.

Skauti slaví nejdelší období svobodného skautingu i rekordní nárůst členské základny

Foto: Petr Kalousek - Robinson

Během uplynulých let skauti provedli důležité změny v programu, díky kterým je pro současné kluky a holky atraktivní. Dnešní skauting zachovává formu i metody prověřené časem, samotné činnosti ale dává další obsah, nová témata a aktivity. Klukům a holkám přináší možnost všestranného rozvoje, bezpečného společenství kamarádů a vedoucích, kteří pro ně fungují jako průvodci v jejich rozvoji. Rodiče na skautingu oceňují, že si jejich děti z oddílu odnášejí nejen zážitky s kamarády, ale i samostatnost, praktické dovednosti, sebedůvěru a pevné životní zásady.

„Neustále rostoucí zájem dětí a rodičů, kterému na mnoha místech ani nestačí kapacity oddílů a kluboven, ukazuje, že v konkurenci s množstvím volnočasových aktivit skauting obstál. Děti zjevně i dnes dokáží ocenit opravdové prožitky, nevšední dobrodružství a pevné přátelské vztahy,” vysvětluje tisková mluvčí českých skautů Barbora Trojak.   

Kombinace tradičního a dobře vyzkoušeného s novinkami láká do skautu čím dál víc dětí, členská základna tedy strmě roste – letos dokonce nejvíce za poslední čtvrtstoletí.

Z nedávno uzavřené registrace členů a členek Junáka – českého skauta vyplývá, že:

 • skautů a skautek je v Česku přesně 64 383
 • 44 097 z nich jsou děti a mladí lidé do 18 let
 • chodí do 2 172 oddílů, které jsou sdružené do 475 středisek
 • za posledních 13 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil o bezmála 60 procent
 • oproti minulému roku přibylo 3 863 skautů a skautek
 • mezi kraje, v nichž skautů přibývá nejvíce, patří Středočeský, Jihomoravský a Olomoucký
 • pomaleji členská základna naopak roste v kraji Vysočina, Jihočeském a Královéhradeckém kraji
 • za minulý rok přibylo 6 813 nováčků ve věku 7 až 10 let (tedy světlušek a vlčat)
 • poměr kluků a holek ve dvou základních výchovných kategoriích není příliš rozdílný: 10 866 světlušek X 11 855 vlčat a 6 498 skautek X 7 501 skautů

Foto: Jaroslav Šafer

Rozšiřování členské základny samozřejmě přináší i výzvy, se kterými se skauti v některých obcích potýkají. Těmi nejčastějšími jsou chybějící nebo nevyhovující prostory a nedostatek vedoucích. Všichni skautští vedoucí jsou dobrovolníci pracující pouze za svůj dobrý pocit a skloubit skauting například se studiem, brigádami nebo prací není vždy jednoduché.

10 699. den svobodného fungování skautingu u nás, 18. březen 2019, přináší nejen připomínku drtivého dopadu totalit na český skauting a společnost jako celek, ale i radost z historicky nejdelší nepřetržité činnosti skautského hnutí. Skauti jím pomyslně startují i rok, během něhož před nimi stojí významné události: uspořádají celostátní akci pro dvě tisícovky dospívajících a čerstvě dospělých skautek a skautů, vypraví historicky největší výpravu na světové jamboree v USA či připomenou 30 let od posledního obnovení skautingu v roce 1989.
Mottem tohoto období je slovo “unbreakable” odkazující k historické zkušenosti skautského hnutí – přestože se totalitní režimy velmi snažily, nikdy se jim nepodařilo skauty zlomit a skautské myšlenky vymýtit. Oslavy završí Valný sněm Junáka – českého skauta na jaře roku 2020, během něhož si organizace jako každé tři roky zvolí nové vedení.

„Pohnutá historie skautingu byla vždy úzce propojena s historií naší země. Nyní se nám daří výborně, děti i rodiče skauting mimořádně láká. Byl bych moc rád, abychom podobný radostný pocit měli všichni oprávněně i ze stavu naší společnosti. My skauti, jako její aktivní a zodpovědní členové, k tomu chceme i nadále v co největší míře přispívat,” uzavírá Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta.

Foto: David Urban

Proč zrovna 10 699 dní?

 • Od 1. setkání Antonína Benjamina Svojsíka se skautingem v Anglii dne 15. července 1911 do zákazu skautingu 28. října 1940 K. H. Frankem = uplynulo 10 698 dní
 • Od vypuknutí Pražského povstání 5. května 1945 do 1. ledna 1951, kdy bylo vydáno komunistické rozhodnutí o ukončení skautské činnosti = uplynulo 2 067 dní
 • Od oficiální 2. obnovy skautingu během Pražského jara dne 29. březen 1968 do 2. komunistického rozhodnutí o ukončení skautské činnosti 1. září 1970 = uplynulo 886 dní
 • Od 3. (snad posledního) obnovení skautingu během Sametové revoluce 2. prosince 1989 do 18. března 2019 (včetně) = uplynulo 10 699 dní

Skauting

Skauting je celosvětové hnutí, v jehož středu stojí výchova dětí a mladých lidí. Klukům a holkám nabízí širokou paletu aktivit a činností: hry, při kterých si protáhnou svaly nebo vyzkouší pozornost, rukodělné aktivity procvičující jemnou motoriku, zpěv, tanec i divadlo. Skauti jezdí na výpravy a poznávají bližší i vzdálenější kraje, zkouší různé sporty a technické vychytávky, zapojují fantazii, poznávají historii a přírodu, pomáhají v okolí. Skaut přináší každému možnost najít oblast, ve které vyniká, a rozvíjet se v ní. To vše v bezpečném prostředí party kamarádů a pod dohledem zkušených vedoucích, kteří kluky a holky na cestě jejich rozvoje provází. Skauting vede kluky a holky k samostatnosti, zodpovědnosti a schopnosti poradit si v každé situaci. Zároveň staví výchovu na postojích a hodnotách a přispívá k rozvoji charakteru a touze neustále na sobě pracovat.
https://www.skaut.cz/7-duvodu-proc-by-vase-deti-mely-chodit-do-skautu/

Přehled letošních skautských akcí:
https://www.skaut.cz/prehled-skautskeho-roku-2019-co-letos-chystaji-skauti-a-skautky/

Fotografie:
Fotografie pro tiskové využití jsou k dispozici ZDE, prosíme o uvádění autorů.

Kontakt:
Barbora Trojak, tisková mluvčí | tel. +420 731 403 647 | mail: barbora.trojak@skaut.cz

Foto: Skautské středisko Bruntál