Najít kamarády
zažít dobrodružství

Skauti umí pracovat v týmu, jsou kreativní a drží slovo. – Proč je dobré zaměstnávat lidi se zkušeností ze skautingu

12. 4. 2017 Vše

Skauti umí pracovat v týmu, jsou kreativní a drží slovo. – Proč je dobré zaměstnávat lidi se zkušeností ze skautingu

Skauti umí pracovat v týmu, jsou kreativní a drží slovo. – Proč je dobré zaměstnávat lidi se zkušeností ze skautingu

Dobrovolná a nezištná práce se kromě spousty jiných výhod stává i nedílnou součástí žadatelů o studium na prestižních univerzitách či o vstup do zaměstnání. Personalisté vyzdvihují zejména schopnosti uchazečů, kteří prošli skautskou výchovou.

Zaměstnavatelé se stále více kromě titulů začínají soustředit také na dosavadní praxi, získanou například při dobrovolnické činnosti. A personalisté radí: Pokud jste skauty, nebo jste byli nějak zapojeni do podpory skautské činnosti, napište to do svých životopisů, mluvte o své zkušenosti u pracovních pohovorů. Pokud hledáte talentovaného člena týmu, uvědomte si výhody skautů proti mnoha ostatním uchazečům. Pokud jste rodič, kterému záleží na vzdělání dětí pro život: podpořte jejich vstup do skautské organizace, i když budete muset vstávat v sobotu brzy ráno, abyste je vyslali na výpravu. „Hodně se staví na měkkých dovednostech a ty je zapotřebí si někde vyzkoušet, pěstovat. Ukazuje se, že ideálním místem jsou různé dobrovolnické účasti nebo dlouhodobější fungování v rámci neziskového sektoru, vedení mladých lidí, zároveň prokazování toho, že jsou schopni se potkávat, řešit problémy, dávat lidi dohromady, někam je vést,“ vyjmenovává Zdeněk Slejška, ředitel informačního centra o vzdělávání Eduin.

Výčet konkrétních schopností, které může mladý člověk nabýt během pobytu ve skautském oddíle, přinesla španělská redakce magazínu Forbes. „Podobně jako certifikát ze zkoušky z Cambridge nebo Oxfordu potvrzuje vysokou úroveň znalostí angličtiny, tak informace v osobním životopise o tom, že uvedená osoba byla skautem, garantuje, že má důležité schopnosti pro potřeby současného trhu práce,“ píše Forbes a uvádí také seznam deseti silných stránek žadatele o zaměstnání, který je zároveň skautem a které jsou klíčové pro fungování úspěšné firmy, nebo organizace.  

Skauti vědí, jak pracovat v týmu. Mají za sebou léta zkušenosti práce v týmech, vždy s respektem k ostatním členům. Ať už se jedná o stavbu stanu nebo organizaci tábora pro 200 lidí. Také skautský způsob vzdělávání je postaven na spolupráci v týmech a na společné práci na projektech.

Skauti jsou kreativní. Velkou část svého skautského života, se zabývají hledáním nápaditých řešení v různých, často i nepříznivých situacích. Opravují střechy po nepředvídaných bouřkách, vymyslí etapovou hru a připraví inspirující program pro 100 dětí na 15 dní, nebo zorganizují charitativní sbírku.

 

Skauti stojí za svým slovem a dodržují sliby. Jednají v souladu se skautským zákonem, podobně jako je ve světě obchodu aplikován „etický kodex“, což vede k důvěře a přizpůsobení vlastních zájmů cílům. Čestnost, solidárnost a důvěra jsou nesměnitelnými hodnotami skautingu.

 

Skauti vědí jak vést a jak se nechat vést.  Od mládí skauti trénují schopnost rozhodovat se a pracovat na více projektech najednou. V některých situacích jsou sami vůdci, jindy je vedou jiní. Ve vedoucí roli cvičí svou schopnost hledat shodu, věřit týmu, vcítit se do role jiných a rozhodovat se konzistentně. Pokud jsou vedeni, spolupracují s ostatními členy týmu s respektem, podporují společnou snahu o shodu a utužují soudržnost skupiny.

Skauti mají schopnost empatie. Stejně jako v podnikání i ve skautských oddílech jsou zastoupeni členové různého věku, schopností a zájmů. Empatie je klíčovým faktorem pro nalezení cesty ke spolupráci a vzájemné podpoře. Skauti se během svých aktivit naučili, že ne každý musí nést stejně těžký batoh, ale je rozumnější váhu rozdělit podle schopností každého člena týmu. Taky si uvědomují, že nejlepší výprava není ta, kdy jsme došli nejdál, ale ta, kdy jsme došli k cíli všichni spolu.

Skauti si váží snahy. Již od vstupu do oddílu jsou skautské aktivity směřovány k samostatnosti kluků a holek, k tomu, aby se o sebe každý postaral a dokázal překročit svoje limity. Učí se, že je vždy lepší čelit nepříjemnostem s úsměvem, a že je občas třeba soustředit veškerou snahu na dosažení cíle. Od nejmladšího věku trénují, jak si nastavit svoje osobní cíle, i cíle skupiny, jichž jsou členy. Umí sledovat svůj postup a přijímat zpětnou vazbu od okolí.

 

Skauti jsou velkorysí. Slova „dát“ a „sdílet“ jsou jedny z nejčastějších sloves popisujících život ve skautském oddíle. Zbývající voda v lahvi nepatří majiteli, ale tomu, kdo ji nejvíce potřebuje. Dobrovolník ve skautské organizaci je připraven investovat až tisíce hodin, aby pomohl ostatním, stát se lepšími lidmi.

 

Skauti bojují proti bezpráví.  Skautská výchova je založena na hesle „zanechat svět o něco lepším“ a na motivací mladých lidí pochopit svůj potenciál a využít jej ke zlepšení prostředí, ve kterém žije. Také k odvaze při hledání řešení, stavění se k výzvám čelem a zájmu o své okolí.

 

Skauti jsou zkušení a mají zásobu řešení. Mají zkušenosti, jak změnit obyčejný meeting v dynamické jednání, přicházejí s nápady jak různými aktivitami předcházet konfliktům.

 

Jsou to schopnosti lidí, které bychom rádi zařadili do našich pracovních týmů?

 

Zdroj:

Španělský originál: http://forbes.es/actualizacion/6219/por-que-contratar-a-una-persona-que-haya-sido-scout

Anglický překlad: https://www.scout.org/why-to-hire-someone-who-has-been-a-scout

 

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 11 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na 58 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 50 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa.

Více o skautingu na www.skaut.cz

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

Junák – český skaut

GSM: 604 867 970

jitka.taussikova@skaut.cz