Najít kamarády
zažít dobrodružství

Skauti z Kuřimi opravili boží muka a dosadili do nich sochu Nepomuckého z 3D tiskárny

27. 11. 2018 Vše

„Asi nejzásadnějším tématem pro nás byla obnova vztahu. Vztahu ke krajině, která vinou kolektivizace změnila charakter. Z malých políček, která patřila konkrétním rodinám, se stala velká pole, která patřila všem a nikomu zároveň. Stejně to bylo i se zapomenutými muky s prázdnou nikou ve Všechovicích. V duchu šestého skautského zákona jsme se s tím pokusili něco málo udělat,“ popisují kuřimští skauti svoji motivaci pustit se do obnovy památky.

Skauti z Kuřimi opravili boží muka a dosadili do nich sochu Nepomuckého z 3D tiskárny

Skaut je ochránce přírody a cenných výtvorů lidských, říká šestý bod Skautského zákona. Jedno cenné lidské dílo se rozhodli navrátit k životu i skauti z Kuřimi – necháme tedy na nich samotných, aby svou práci popsali:

Kulturní krajina je definována vztahem. Velký rozmach kulturní krajiny je patrný v baroku, kdy lidé v okolí svých sídel začali vytvářet drobné sakrální objekty. Ke každému objektu se vázalo konkrétní místo a příběh. Podél hlavních a poutních cest byla vytvořena komplexní síť božích muk, křížů, kapliček a poklon. V socialismu je kulturní krajina cíleně ničena kolektivizací a znárodněním pozemků. Statkáři přestali mít vztah ke své krajině a stali se dělníky. Drobný rastr plužin byl přeorán na obří anonymní pole, ve kterých se rozpustily poutní cesty.

Ve Všechovicích chátrala barokní boží muka s prázdnou nikou ve stínu přerostlých lip. Původní socha sv. Jana Nepomuckého byla uložena v bezpečí depozitáře, skryta před zloději.

V rámci našeho skautského oddílu jsme se rozhodli boží muka opravit. Tomu ovšem předcházela dlouhá cesta zpracování projektu a získání všech povolení. Na konci října jsme se mohli pustit do práce. Proškoleni zednickým mistrem jsme nakoupili potřebný materiál a pustili se do práce. Na každoročních táborech si vytváříme většinu věcí sami, ručně. Na opravu barokní památky jsme si ovšem zatím netroufli. Začali jsme oboucháním staré omítky. Poté jsme, mnozí poprvé, nahazovali omítku novou. Rovněž roh pískovcové stříšky, který nedávný pád vedlejší lípy urazil, jsme přilepili. Finální fasádní barva byla tvořena klasickým vápnem v několika vrstvách. Bylo velmi milé vidět místní obyvatele, kteří nám s ochotou půjčovali svoje nářadí, aby šla práce rychleji a mohli se zapojit všichni.

 

Původní sochu svatého Jan Nepomuckého jsme naskenovali a její repliku vytiskli ve 3D tiskárně, kde samotný tisk probíhal přes sto hodin. Jan Nepomucký, mučedník a světec, který byl v době baroka velmi oblíbený, se tak bude moci na své místo vrátit.

Daniel Struhařík, architekt, skaut Kuřim

Daniel Struhařík studoval na Fakultě architektury VUT v Brně. Je trojnásobným laureátem Ceny Bohuslava Fuchse za nejlepší ateliérový projekt. V současné době studuje doktorandský stupeň pod vedením profesora Šlapety, věnuje se rovněž vlastní praxi v ateliéru M2AU.