Najít kamarády
zažít dobrodružství

Skauting jako cesta k demokracii. Prezident vyznamenal tři skauty.

29. 10. 2012 Vše

Skauting a jeho hodnoty pozitivně ovlivňují směřování české společnosti již celých sto let. Potvrzuje to i fakt, že mezi 6 laureáty Řádu Tomáše Garrigua Masaryka byli 3 skauti. Za rozvoj demokracie, humanity a lidská práva byli oceněni Leopold Färber, Mons. Karel J. Fořt a RNDr. Hubert Procházka, CSc.

Skauting a jeho hodnoty pozitivně ovlivňují směřování české společnosti již celých sto let. Potvrzuje to i fakt, že mezi 6 laureáty Řádu Tomáše Garrigua Masaryka byli 3 skauti. Za rozvoj demokracie, humanity a lidská práva byli oceněni Leopold Färber, Mons. Karel J. Fořt a RNDr. Hubert Procházka, CSc.

28. října si každoročně připomínáme nejen vznik samostatné Československé republiky, ale prostřednictvím vyznamenání, která uděluje prezident republiky, také výrazné osobnosti českého života – kulturního, společenského, politického či sportovního.  Letos byli mezi 22 vyznamenanými také 3 skauti. Za rozvoj demokracie, humanity a lidská práva byli Řádem TGM oceněni Leopold Fäber, Mons. Karel J. Fořt a RNDr. Hubert Procházka, CSc.

Skauti a skautky jsou náležitě hrdí, že mají ve svých řadách osobnosti, které svými činy ukazují správný směr nejen svému okolí, nýbrž celé společnosti. V takovýchto osudech dochází naplnění ideál, k němuž směřuje celé skautské hnutí – vychovávat aktivní občany, kteří i za cenu vlastního nepohodlí trvají na respektování morálních hodnot, nevzdávají boj za pravdu a aktivně vstupují do společenského dění kolem sebe. Děkujeme!

 „My jsme měli zájem, aby vy jste žili v lepších časech. A toto by mělo být i vaše poslání, “ shrnuje a doporučuje následujícím generacím Leopold Färber.

Skautské hnutí má na celém světě přes 40 milionů členů a prošlo jím přes půl miliardy lidí. Z toho téměř milion Čechů a Češek a mezi nimi mnoho významných osobností. Český skauting oslavil v roce 2012 sto let své existence. Junák má přes 46 000 členů a je tak největší výchovnou organizací pro děti a mládež v České republice.

 

Informace o oceněných:

Za skauting do kriminálu – Leopold Färber 

Jako kluk dělal Leopold, přezdívaný Hurvínek, spojku – přenášel zprávy mezi protinacistickými odbojovými skupinami. A nevole podlehnout totalitnímu režimu ho provázela celý život. Režimy se mu za to samozřejmě patřičně „odvděčily.“ U skautingu zůstal i v dospělosti – dlouhodobě působil jako vedoucí oddílu. Celý příběh Leopolda Färbera si můžete přečíst a poslechnout na stánkách projektu Skautské století. Färberův život také inspiroval tvůrce televizního cyklu Neznámí hrdinové k zfilmování jeho osudu – podívejte se na Skaut řečený Hurvínek.

   

Místo partyzána knězem – Mons. Karel J. Fořt 

Katolický kněz a redaktor Rádia Svobodná Evropa byl za války zatčen gestapem a krátce vězněn, před StB utekl na motorce přes hranice. Působil jako kněz v Alžíru, kde zažil protifrancouzské povstání a válku. Karel Fořt zůstal skautingu věrný celý život – působil jako instruktor na skautských kurzech, a vzdělával tak další generace skautských vedoucích. Jeho příběh poznejte prostřednictvím Skautského století.

 

Na zakázaných vlnách – RNDr. Hubert Procházka, CSc.

Hubert Procházka byl jako student gymnázia členem ilegální skautské protikomunistické odbojové skupiny, která vydávala a distribuovala ilegální tiskoviny. Obsluhoval také rádiové spojení s americkými agenty CIC. Je místopředsedou Konfederace politických vězňů. Více o jeho životním příběhu se dočtete zde.

 

 

Anna Lukešová

tisková mluvčí Junáka

GSM 732 819 563