Najít kamarády
zažít dobrodružství

Skauting pro školy

Projektem Skauting do škol chceme nabídnout školám zkušenosti z více než stoleté tradice skautského hnutí. Programy směřují ke schopnostem učit se, porozumění přírodě, rozvoji jedince a k povzbuzení jeho aktivního přístupu k okolnímu světu.

V plánu máme následující: Na pilotážích projektů budou spolupracovat dvě desítky škol a skautských oddílů z celé ČR. Do přípravy a evaluace programů budou zapojeni odborníci z pedagogického prostředí. Lektoři z formálního a neformálního vzdělávání si budou vyměňovat zkušenosti a společná práce je navzájem obohatí.

Projekt je realizován v rámci výzvy  Budování kapacit škol II v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Junák – český skaut ho realizuje společně se svými pobočnými spolky Kaprálův mlýn a Skautský institut.

Projekt Skauting pro školy je spolufinancován EU.