Najít kamarády
zažít dobrodružství

Naše projekty

Skauting pomáhá vychovat mladé lidi v zodpovědné občany.

Skautské projekty mívají různý charakter – jde o krátkodobé akce na krajské, celorepublikové nebo mezinárodní úrovni jejichž smyslem je nejen se naučit nové věci a rozšířit si obzory, ale také potkat nové lidi z různých koutů republiky, Evropy, světa.

Některé skautské projekty jsou určeny veřejnosti a spadají do oblasti služby společnosti. Tamtéž se dají zařadit charitativní projekty, ve kterých pomáháme těm, kteří to potřebují.

V některých projektech využíváme naše unikátní zkušenosti a více než stoletou tradici, sílu členské základny nebo zájem skautů o svět okolo a jeho minulost, současnost i budoucnost.

Kategorie projektů:
Betlémské světlo

Betlémské světlo

Symbol míru a přátelství, vánoční služba skautů společnosti.

Více >

Závody družin

Závody družin

Závody pro děti do 15 let.

Více >

Napříč Prahou – přes tři jezy

Napříč Prahou – přes tři jezy

Vodácká událost s tradicí.

Více >

Obrok – párty s tisícovkou přátel

Obrok – párty s tisícovkou přátel

Setkání českých roverů a rangers.

Více >

Skauting pro všechny

Skauting pro všechny

Otevření skautingu pro všechny děti se specifickými potřebami.

Více >

Skautský dobrý skutek

Skautský dobrý skutek

Dobrý skutek a služba svému okolí jako významné součásti skautské výchovy.

Více >

Společně proti leukémii

Společně proti leukémii

Humanitární akce skautů a skautek od 15 let.

Více >

Skautské století

Skautské století

Zachycujeme příběhy skautských pamětníků i pro příští generace.

Více >

Mikulášský víkend

Mikulášský víkend

Tradiční setkání roverů a rangers. Součástí je seminář, ples apod.

Více >

Kaprálův Mlýn

Kaprálův Mlýn

Středisko ekologické výchovy

Více >

Skautská energie

Skautská energie

Výhodné energie pro skauty a jejich okolí.

Více >

Jamboree

Jamboree

Skautská olympiáda a EXPO dohromady. Každé 4 roky se koná jinde na světě.

Více >

HopSkoč, herní aplikace

HopSkoč, herní aplikace

Databáze nejlepších herních aktivit pro inspiraci rodičům a vedoucím.

Více >

Skauting pro školy

Skauting pro školy

Zkušenosti z naší stoleté tradice do škol

Více >

Poznejte skauting blíže

Proč se stát skautem

Proč se stát skautem

Skauting pomáhá vašemu dítěti být aktivní a najít vlastní místo ve světě.

Více  >

Skautský program

Skautský program

Náplň činností je různorodá a přizpůsobená věku a potřebám dětí.

Více  >

Fakta a čísla

Fakta a čísla

64 383 členů a 2 172 oddílů. Jsme téměř v každém městě.

Více  >

Historie

Historie

Všechno to začalo jedním letním táborem pro 20 kluků v Británii v roce 1907.

Více  >

Skautské tábory

Skautské tábory

Letní tábory jsou vyvrcholením celoroční činnosti oddílů.

Více  >

Naše projekty

Naše projekty

Zanechat svět o trochu lepší...

Více  >

Známé osobnosti

Známé osobnosti

Václav Havel, Anna Geislerová, Jiří Menzel, Eva Holubová. Skauti.

Více  >

Vedení organizace

Vedení organizace

Kdo jsme a proč nám na rozvoji skautingu v ČR záleží.

Více  >

Najít nejbližší oddíl pro moje dítě