Současné vedení Junáka - českého skauta

Fungování celé organizace zajišťuje řada lidí, organizační struktura začíná u středisek, které sdružují jednotlivé oddíly. Svou správu mají i jednotlivé kraje. O celou organizaci se starají lidé, kteří prošli skautskou výchovou a mají k hnutí osobní vztah. Jsou to mladí lidé, kteří vědí, co skauti a skautky potřebují, stejně jako zkušení vedoucí s mnoha léty praxe. Dohromady se snaží zajistit podporu a co nejlepší podmínky dětem i dospělým dobrovolníkům. 

Řídí organizaci v souladu s jejími stanovami, rozhodují o jejím dalším směřování i konkrétních krocích.

 

Kdo vede Junáka?

Pro skautyEnglish