Eva Měřínská

náčelní ?

Pochází z jihočeského Tábora, kde nyní žije a pracuje jako ředitelka Městské knihovny Tábor.

Vystudovala archivnictví a knihovnictví na vysokých školách v Olomouci a Praze. V Junáku se v současné době kromě činnosti v náčelnictvu věnuje vzdělávání budoucích skautských instruktorů. Dříve vedla mimo jiné skautské středisko, rádcovský tábor, byla šéfredaktorkou časopisu Roverský kmen pro náctileté skautky a skauty. Kromě skautingu pomáhá v Domácím hospicu Jordán. Ve volném čase se aktivně věnuje knižní vazbě a literatuře.

Skauting a současná společnost

„Skauting je pro mě pilířem hodnot. Uprostřed dnešního světa představuje alternativu ke společnosti zaměřené na výkon a osobní prospěch. Měl by nadále pomáhat mladým lidem najít osobní cestu, která se tomuto trendu bude vymykat.“

Pro skautyEnglish