Josef Výprachtický

starosta ?

Narodil se a stále žije v Praze. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT. Práci v Junáku se profesionálně věnuje od roku 1998, od roku 2007 jako starosta Junáka. Založil a vedl skautský oddíl a roverský kmen, které pracují dodnes. Jako dobrovolník se dlouhodobě podílí na přípravách a realizaci Mikulášského víkendu, kterého se každoročně účastní dospívající mladí lidé z celé republiky, a roverského lesního kurzu Svatoplukovy pruty. Ve volném čase se věnuje aktivně hudbě a sportu, zejména cyklistice a volejbalu.

Jistota, že to, co děláme, má smysl

„Skauting mi přinesl velkou spoustu zážitků. Nezapomenutelné jsou pro mne toulání přírodou a hry s naším oddílem a poté s roverským kmenem. Ať na expedicích či akcích, které jsme si sami připravovali. Jeden z nejsilnějších zážitků se mi pojí s čekáním na východ slunce v Krkonoších na roverském kurzu FONS, kde jako by se zastavil čas a všichni jsme měli chvíli klidu na zamyšlení (což je v dnešní uspěchané době téměř zázrak). Skauting mi toho dal hodně a já bych rád nabídl totéž dalším mladým lidem. Když se setkávám s lidmi, kteří skautingem prošli od mala, vidím jací jsou a co všechno dokáží, jen se upevňuje má jistota, že to, co děláme, má smysl.“

Pro skautyEnglish