Přihlášení dítěte

Pokud máte zájem o přihlášení dítěte do skautského oddílu, je to velmi jednoduché. Ze všeho nejdřív je ale potřeba najít vhodný oddíl, který bude vyhovovat vašim požadavkům.

Hledání oddílu

Nejbližší skautské oddíly můžete najít na mapě kluboven, případně se obraťte na ústředí Junáka, kde vám s hledáním pomůžou. Pokud už víte o oddílu, kontaktujte vedoucí a domluvte si setkání nebo rovnou účast na schůzce. Vedoucí vám poskytnou přihlášku i další informace.

Skautské věkové kategorie

Obecně lze říci, že děti mohou navštěvovat oddíly od 5 let. Důležité je se informovat, pro které věkové kategorie fungují vámi zvolené oddíly. Nejmladší členové chodí do oddílu pro děti ve věku 5 – 7 let. Světlušky a vlčata jsou holky a kluci ve věku 8 – 10 let. Skautky a skauti mají svůj program ve věku 11 – 15 a roveři jsou starší skauti nad 15 let. Zapojit se jako dobrovolník může i dospělý.

Vstup do oddílu

Členem oddílu se dítě stává po odevzdání vyplněné přihlášky a uhrazení ročního členského příspěvku. Přihlášku není třeba vyplnit hned na první schůzce, děti mají možnost se v oddíle rozkoukat a zkusit si program.

Najdi nejbližší oddíl!

Pro skautyEnglish