Najít kamarády
zažít dobrodružství

Eva Měřínská

náčelní

Pochází z jihočeského Tábora, kde nyní žije a pracuje jako ředitelka Městské knihovny Tábor.

Vystudovala archivnictví a knihovnictví na vysokých školách v Olomouci a Praze. V Junáku – českém skautu se v současné době kromě činnosti v náčelnictvu věnuje vzdělávání budoucích skautských instruktorů. Dříve vedla mimo jiné skautské středisko, rádcovský tábor, byla šéfredaktorkou časopisu Roverský kmen pro náctileté skautky a skauty. Kromě skautingu pomáhá v Domácím hospicu Jordán. Ve volném čase se aktivně věnuje knižní vazbě a literatuře.

Eva Měřínská

Skauting je pro mě pilířem hodnot. Uprostřed dnešního světa představuje alternativu ke společnosti zaměřené na výkon a osobní prospěch. Měl by nadále pomáhat mladým lidem najít osobní cestu, která se tomuto trendu bude vymykat.

Role náčelní

Náčelnictvo je jakýmsi skautským parlamentem. Sborem zastupitelů, který určuje, jakým směrem se bude v následujících letech a desetiletích organizace ubírat. Náčelnictvo má pravomoc jmenovat nebo odvolat starostu. V jeho čele stojí náčelník (zástupce skautů) a náčelní (zástupkyně skautek).

< Zpět na vedení

Poznejte skauting blíže

Proč se stát skautem

Proč se stát skautem

Skauting pomáhá vašemu dítěti být aktivní a najít vlastní místo ve světě.

Více  >

Skautský program

Skautský program

Náplň činností je různorodá a přizpůsobená věku a potřebám dětí.

Více  >

Fakta a čísla

Fakta a čísla

64 383 členů a 2 172 oddílů. Jsme téměř v každém městě.

Více  >

Historie

Historie

Všechno to začalo jedním letním táborem pro 20 kluků v Británii v roce 1907.

Více  >

Skautské tábory

Skautské tábory

Letní tábory jsou vyvrcholením celoroční činnosti oddílů.

Více  >

Naše projekty

Naše projekty

Zanechat svět o trochu lepší...

Více  >

Známé osobnosti

Známé osobnosti

Václav Havel, Anna Geislerová, Jiří Menzel, Eva Holubová. Skauti.

Více  >

Vedení organizace

Vedení organizace

Kdo jsme a proč nám na rozvoji skautingu v ČR záleží.

Více  >

Najít nejbližší oddíl pro moje dítě