Najít kamarády
zažít dobrodružství

Josef Výprachtický

starosta

Narodil se a stále žije v Praze. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT. Práci v Junáku – českém skautu se profesionálně věnuje od roku 1998, od roku 2007 jako starosta. Založil a vedl skautský oddíl a roverský kmen, které pracují dodnes. Jako dobrovolník se dlouhodobě podílí na přípravách a realizaci Mikulášského víkendu, kterého se každoročně účastní dospívající mladí lidé z celé republiky, a roverského lesního kurzu Svatoplukovy pruty. Ve volném čase se věnuje aktivně hudbě a sportu, zejména cyklistice a volejbalu.

Josef Výprachtický

Skauting mi přinesl velkou spoustu zážitků. Nezapomenutelné jsou pro mne toulání přírodou a hry s naším oddílem a poté s roverským kmenem. Ať na expedicích či akcích, které jsme si sami připravovali. Jeden z nejsilnějších zážitků se mi pojí s čekáním na východ slunce v Krkonoších na roverském kurzu FONS, kde jako by se zastavil čas a všichni jsme měli chvíli klidu na zamyšlení (což je v dnešní uspěchané době téměř zázrak). Skauting mi toho dal hodně a já bych rád nabídl totéž dalším mladým lidem. Když se setkávám s lidmi, kteří skautingem prošli od mala, vidím jací jsou a co všechno dokáží, jen se upevňuje má jistota, že to, co děláme, má smysl.

Role starosty

Starosta stojí v čele výkonné rady Junáka - českého skauta. A protože výkonná rada je vlastně jakýsi tým „ministrů“ skautské organizace, dá se starosta prohlásit za předsedu skautské vlády. Vedle toho je ale i statutárním orgánem Junáka - českého skauta a má tedy pravomoc uzavírat jménem Junáka - českého skauta smlouvy i jiné právní úkony.

< Zpět na vedení

Poznejte skauting blíže

Proč se stát skautem

Proč se stát skautem

Skauting pomáhá vašemu dítěti být aktivní a najít vlastní místo ve světě.

Více  >

Skautský program

Skautský program

Náplň činností je různorodá a přizpůsobená věku a potřebám dětí.

Více  >

Fakta a čísla

Fakta a čísla

64 383 členů a 2 172 oddílů. Jsme téměř v každém městě.

Více  >

Historie

Historie

Všechno to začalo jedním letním táborem pro 20 kluků v Británii v roce 1907.

Více  >

Skautské tábory

Skautské tábory

Letní tábory jsou vyvrcholením celoroční činnosti oddílů.

Více  >

Naše projekty

Naše projekty

Zanechat svět o trochu lepší...

Více  >

Známé osobnosti

Známé osobnosti

Václav Havel, Anna Geislerová, Jiří Menzel, Eva Holubová. Skauti.

Více  >

Vedení organizace

Vedení organizace

Kdo jsme a proč nám na rozvoji skautingu v ČR záleží.

Více  >

Najít nejbližší oddíl pro moje dítě