Najít kamarády
zažít dobrodružství

Marek Baláš

náčelník

Narodil se v Brně, kde dosud bydlí. Vystudoval Fakultu strojního inženýrství na VUT v Brně a tam také působí jako odborný asistent. Je ženatý, má dvě děti, psa a kočku, hraje frisbee a miluje italskou kuchyni.

V roce 1990 vstoupil do 70. brněnského oddílu, kde zůstal až dosud a který také v letech 1997–2003 vedl. Od roku 2002 vede středisko Brána Brno sdružující dalších 5 brněnských oddílů. Podílí se na vzdělávání lidí působících ve vedení oddílů v Junáku – českém skautu.

Marek Baláš

Skauting mi dal hodně. Přivedl mě na místa, kam bych se nikdy nepodíval, obklopil mě lidmi, které bych sám nikdy nenašel, naučil mě věcem, které jsou v tomto světě téměř zapomenuty. Dal mi poznat, že existuje nezištné kamarádství a že je spousta lidí, kteří nehledí jen na svoje bytí, ale především na to, aby svět kolem nich byl alespoň o trošku lepší.

Role náčelníka

Náčelnictvo je jakýmsi skautským parlamentem. Sborem zastupitelů, který určuje, jakým směrem se bude v následujících letech a desetiletích organizace ubírat. Náčelnictvo má pravomoc jmenovat nebo odvolat starostu. V jeho čele stojí náčelník (zástupce skautů) a náčelní (zástupkyně skautek).

< Zpět na vedení

Poznejte skauting blíže

Proč se stát skautem

Proč se stát skautem

Skauting pomáhá vašemu dítěti být aktivní a najít vlastní místo ve světě.

Více  >

Skautský program

Skautský program

Náplň činností je různorodá a přizpůsobená věku a potřebám dětí.

Více  >

Fakta a čísla

Fakta a čísla

64 383 členů a 2 172 oddílů. Jsme téměř v každém městě.

Více  >

Historie

Historie

Všechno to začalo jedním letním táborem pro 20 kluků v Británii v roce 1907.

Více  >

Skautské tábory

Skautské tábory

Letní tábory jsou vyvrcholením celoroční činnosti oddílů.

Více  >

Naše projekty

Naše projekty

Zanechat svět o trochu lepší...

Více  >

Známé osobnosti

Známé osobnosti

Václav Havel, Anna Geislerová, Jiří Menzel, Eva Holubová. Skauti.

Více  >

Vedení organizace

Vedení organizace

Kdo jsme a proč nám na rozvoji skautingu v ČR záleží.

Více  >

Najít nejbližší oddíl pro moje dítě