Sdílejte své zkušenosti

Bez dospělých dobrovolníků a dobrovolnic je skauting nemyslitelný.

Dospělí věnují svůj volný čas dětem, připravují zajímavý program, starají se o odpovídající zázemí a administrativu, komunikují s rodiči, plánují činnost oddílu.

„Já v práci u oddílu viděla šanci, jak získat praxi k přijímačkám a práce s dětmi mě navíc baví a dělám ji ráda. Navíc mi to někdy v budoucnu může hodně pomoci při získávání práce. Skauting je vlastně oboustranně výhodná věc.“

Eva Liptáková studentka učitelství a oddílová vedoucí

Kdo se může přidat?

Zapojit se může každý, kdo chce trávit svůj volný čas při smysluplné práci pro druhé a něco nového se při tom naučit.

Často stačí sdílet své záliby s ostatními a předávat jim své zkušenosti – můžete s dětmi hrát na kytaru, jezdit na kole, sportovat, fotit nebo vydávat vlastní časopis.

Coby dobrovolník se uplatníte nejen jako dětský vedoucí, ale také například jako účetní, zdravotník či technik.

Co nabízíme na oplátku

  • dobrý kolektiv, se kterým je zábava
  • přátele na celý život
  • kvalifikaci pro práci s dětmi
  • praxi a doporučení (pro studium či zaměstnání)
  • možnost vlastního rozvoje
  • prostor pro realizaci vašich nápadů
  • zážitky z outdoorových aktivit
  • cestování a kontakty s lidmi z různých zemí

Vysokoškoláci u nás mohou získat praktické téma pro bakalářskou nebo diplomovou práci.

„Vzdělání je jedna z nejcennějších věcí, kterou Junák svým dospělým členům nabízí. Skautské kurzy jsou skutečně kvalitní a rozhodně nezapadnou v porovnání s firemními školeními.“

Ing. Pavel Konečný člen Junáka a konzultant společnosti Accenture

 

Říkají o nás

„Rád vzpomínám na dobu, kdy jsem se svým skautským oddílem také sjížděl řeky a prožíval podobná dobrodružství jako vy. Vím, co vše pro vás skauting znamená, a raduji se z toho, že jeho myšlenky jsou stále aktuální a oslovují mladé lidi.“ Myšlenky skautingu jsou stále aktuální„Skrze pestrý program, který skauting nabízí, získáváte dobré návyky pro život ve společnosti a svou další činností jí prokazujete nezištnou službu. Naše země takové občany potřebuje.“

Václav Havel
bývalý prezident ČR

známé osobnosti o skautu

Projekt

Skauting pro všechny je projekt zabývající se skautingem pro děti se specifickými potřebami.

naše další projekty

Časopis

Skauting

Metodická podpora oddílovým vedoucím i dalším dobrovolníkům

Skautský svět

Časopis pro příznivce skautingu, rodiče i vedoucí

Skauting je příležitost pro nové zážitky v každém věku:

Pro skautyEnglish