Objevujeme silné stránky

Mladým skautům a skautkám vytváříme prostředí, ve kterém se učí od sebe navzájem.

Ti zkušenější si mohou vyzkoušet řídit i tým lidí – naučit se zodpovědnosti za druhé, podílet se na vedení svých vrstevníků. Stávají se spolehlivějšími, získávají samostatnost a sebedůvěru.

„No a pak jsem ve čtrnácti začal vést družinu. Víš jak to je… Ono vlastně o nic nejde, protože za tebou pořád jsou vedoucí, ale ty to cítíš jako ohromnou zodpovědnost za všechny mladší kluky. To ti dá hrozně moc.“

Radek Mlázovský skaut (dnes 22 let)

Jak s dětmi pracujeme

Vedoucí zajišťují fungování celého oddílu. Jsou dětem nablízku a nabízí jim rozmanité aktivity jako sjíždění řeky, výtvarné činnosti, hru na kytaru či fotografování. Skauti a skautky odhalují své silné stránky a rozvíjí své záliby.

Skautský kroužek je pro děti bezpečné zázemí a ideální místo pro vznik přátelských vazeb – tak důležitých hlavně v období dospívání.

K lepšímu pochopení propojeného světa přispívá i účast na mezinárodních akcích a setkání se skauty z jiných zemí.

Zážitková pedagogika

Při akčních hrách v přírodě se děti stávají, kým chtějí – oblíbeným hrdinou z knížky, známým sportovcem, inspirativním umělcem. Učí se získávat informace a nakládat s nimi, řeší problémové situace, komunikují, prezentují své výtvory.

Principy zážitkové pedagogiky – učení prostřednictvím aktivní činnosti – jsou ve skautském hnutí již od jeho počátků. Dospívající mládež si z programů odnáší daleko více, když získá poznatky na základě vlastního zážitku a osobní zkušenosti.

Jde o to vyrazit ven – být aktivní, překonávat překážky, mít radost z úspěchu, poučit se z nezdaru.

„Hledali jsme pro syna takovou volnočasovou aktivitu, která by byla smysluplná, dokázala ho všestranně rozvíjet. Která by ho naučila samostatnosti, odpovědnosti vůči lidem kolem něho, ale i k přírodě a svému okolí vůbec.“

Z ankety pro rodiče skauti Praha 10

„Skaut patří mezi aktivity, které umožňují dětem všestranně se rozvíjet. Děti tu získaly mnoho spolehlivých kamarádů, naučily se samostatnosti i některé nové základní věci – např. vařit, nakupovat, postarat se nejen o sebe, ale i o kamarády.“ 

Zuzana Kurzová matka tří dětí ve skautských oddílech

Říkají o nás

Americký astronaut NASA, který dokázal dostat bezpečně zpátky na zem poškozené Apollo 13 „Můj otec zemřel, když mi bylo dvanáct let, a tak jsem neměl žádný mužský vzor. Ten jsem našel ve skautingu. Nabídl mi výchovu a vzdělání, které mi škola dát nemohla.“

James Lovell
Americký astronaut

známé osobnosti o skautu

Celostátní akce

Svojsíkův závod
V družinách si děti zkouší, zda zvládají přivolat pomoc, zdolat lanovou překážku nebo najít na mapě restauraci.

naše další projekty

Časopis

Skaut

Zábavný společník pro děti – chytrý skautský kamarád se studnou zajímavých nápadů, jak užitečně trávit volný čas.

Skauting je příležitost pro nové zážitky v každém věku:

Pro skautyEnglish