David Vávra

Český architekt, herec a spisovatel

"Skaut pro mě byl jedním z nejdůležitějších okamžiků života, měl jsem velké štěstí, že mě dvouleté povolení skautu zastihlo v době největšího hledání a to v mých 11–12 letech, v té době byla naše země navíc okupována vojsky Varšavské smlouvy…

Skauting mám spojený s kamarádstvím a dobrodružstvím

…Skaut mě učil samostatnosti, soběstačnosti a soutěživosti, ale zásadní bylo, že všechny situace byly spojeny s kamarádstvím a dobrodružstvím. noční hlídky, mlhy, které byly trhány strašidelnými obrysy stromů, hry u táboráku, výlety a návraty posázavským expresem s opravdickými trempy a středoproudými chalupáři. Odkaz na českou hrdost Svojsíka a Masaryka, tajná pieta na Jana Palacha v době zákazu skautingu. Možná to působilo na celý oddíl tak, že se v posledních letech scházíme jednou pěšky, jindy na kole nebo na kanoi. V době komunismu pro nás zazářila skautská lilie čistoty."

Pro skautyEnglish