Najít kamarády
zažít dobrodružství

David Vávra

Český architekt, herec a spisovatel

David Vávra

Skaut pro mě byl jedním z nejdůležitějších okamžiků života. Měl jsem velké štěstí, že mě dvouleté povolení skautu zastihlo v době největšího hledání, a to v mých 11–12 letech.

Skaut mě učil samostatnosti, soběstačnosti a soutěživosti. Zásadní ale bylo, že všechny situace byly spojeny s kamarádstvím a dobrodružstvím. Noční hlídky, mlhy, které byly trhány strašidelnými obrysy stromů. Hry u táboráku. Výlety a návraty posázavským expresem s opravdickými trempy a středoproudými chalupáři. Odkaz na českou hrdost Svojsíka a Masaryka, tajná pieta Jana Palacha v době zákazu skautingu.

Dodnes se scházíme. Jednou pěšky, jindy na kole nebo na kanoi. V době komunismu pro nás zazářila skautská lilie čistoty.

Poznejte skauting blíže

Proč se stát skautem

Proč se stát skautem

Skauting pomáhá vašemu dítěti být aktivní a najít vlastní místo ve světě.

Více  >

Skautský program

Skautský program

Náplň činností je různorodá a přizpůsobená věku a potřebám dětí.

Více  >

Fakta a čísla

Fakta a čísla

64 383 členů a 2 172 oddílů. Jsme téměř v každém městě.

Více  >

Historie

Historie

Všechno to začalo jedním letním táborem pro 20 kluků v Británii v roce 1907.

Více  >

Skautské tábory

Skautské tábory

Letní tábory jsou vyvrcholením celoroční činnosti oddílů.

Více  >

Naše projekty

Naše projekty

Zanechat svět o trochu lepší...

Více  >

Známé osobnosti

Známé osobnosti

Václav Havel, Anna Geislerová, Jiří Menzel, Eva Holubová. Skauti.

Více  >

Vedení organizace

Vedení organizace

Kdo jsme a proč nám na rozvoji skautingu v ČR záleží.

Více  >

Najít nejbližší oddíl pro moje dítě