Václav Marhoul

filmový producent a režisér (Mazaný Filip, Tobruk), spoluzakladatel výtvarné skupiny Tvrdohlaví

Skauting pro mě v roce 1968 až 1970 znamenal mnoho. Byl jsem hrdý na svůj vodácký stejnokroj, ztotožňoval jsem se s jeho ideály, doplňoval mé dětství o úžasné zážitky z oddílových schůzek, víkendových výprav a letních táborů. Formoval mé  postoje, mé přesvědčení, mé názory o tom co je a co není správné. Děkuji osudu aspoň za ty tři roky, než ho bolševici, stejně tak jako předtím nacisti, zakázali.

Oddíl pro mě zůstal dokonalým

„Oddílová činnost byla založena na lásce k přírodě a jejím pochopení. Do života mě v dětství asi nejvíc formovaly dvě věci: skautský oddíl a Jaroslav Foglar.“

Pro skautyEnglish