Najít kamarády
zažít dobrodružství

Václav Marhoul

filmový producent a režisér (Mazaný Filip, Tobruk), spoluzakladatel výtvarné skupiny Tvrdohlaví

Václav Marhoul

Skauting pro mě v roce 1968 až 1970 znamenal mnoho. Byl jsem hrdý na svůj vodácký stejnokroj, ztotožňoval jsem se s jeho ideály, doplňoval mé dětství o úžasné zážitky z oddílových schůzek, víkendových výprav a letních táborů. Formoval mé postoje, mé přesvědčení, mé názory o tom co je a co není správné. Děkuji osudu aspoň za ty tři roky, než ho bolševici, stejně tak jako předtím nacisti, zakázali.

Oddílová činnost byla založena na lásce k přírodě a jejím pochopení. Do života mě v dětství asi nejvíc formovaly dvě věci: skautský oddíl a Jaroslav Foglar.

Poznejte skauting blíže

Proč se stát skautem

Proč se stát skautem

Skauting pomáhá vašemu dítěti být aktivní a najít vlastní místo ve světě.

Více  >

Skautský program

Skautský program

Náplň činností je různorodá a přizpůsobená věku a potřebám dětí.

Více  >

Fakta a čísla

Fakta a čísla

64 383 členů a 2 172 oddílů. Jsme téměř v každém městě.

Více  >

Historie

Historie

Všechno to začalo jedním letním táborem pro 20 kluků v Británii v roce 1907.

Více  >

Skautské tábory

Skautské tábory

Letní tábory jsou vyvrcholením celoroční činnosti oddílů.

Více  >

Naše projekty

Naše projekty

Zanechat svět o trochu lepší...

Více  >

Známé osobnosti

Známé osobnosti

Václav Havel, Anna Geislerová, Jiří Menzel, Eva Holubová. Skauti.

Více  >

Vedení organizace

Vedení organizace

Kdo jsme a proč nám na rozvoji skautingu v ČR záleží.

Více  >

Najít nejbližší oddíl pro moje dítě