Najít kamarády
zažít dobrodružství

Skautky a skauti jsou připraveni. Stovky jich pomáhají při povodních.

3. 6. 2013 Vše

V mnoha krajích České republiky ohrožují vytrvalé deště a zvedající se hladiny řek lidská obydlí i dopravní cesty. Vedení organizace vyzvalo skauty a skautky, především pak vedoucí organizačních jednotek Junáka, aby tam, kde je to na místě, aktivně vstoupili do spolupráce s vedeními měst a obcí či případně složkami Integrovaného záchranného systému a nabídli pomoc v takovém rozsahu, jakého jsou jako dobrovolníci schopni.

Skautky a skauti jsou připraveni. Stovky jich pomáhají při povodních.

zdroj: Český hydrometeorologický ústav

V mnoha krajích České republiky ohrožují vytrvalé deště a zvedající se hladiny řek lidská obydlí i dopravní cesty. Vedení organizace vyzvalo skauty a skautky, především pak vedoucí organizačních jednotek Junáka, aby tam, kde je to na místě, aktivně vstoupili do spolupráce s vedeními měst a obcí či případně složkami Integrovaného záchranného systému a nabídli pomoc v takovém rozsahu, jakého jsou jako dobrovolníci schopni.

Stalo se tak v Praze, kde skauti a skautky pomáhali například se stěhováním svazků Městské knihovny, při noční evakuaci Prahy 5 do škol na Barrandově nebo spolupracovali s Dopravním podnikem při koordinaci ranní náhradní dopravy. K pomoci se během prvních hodin přihlásila více než stovka skautů a skautek. Informace o možnostech pomoci jsou organizovány pomocí facebookové stránky. Podobně probíhá skautská pomoc postiženým v Plzni. V obou místech je pomoc koordinována s místní pobočkou Člověka v tísni.

„Ve světle setrvalých dešťů a stoupající vody je na místě, aby se skauti a skautky po celé zemi připravili na pomoc při povodních i po nich. To se netýká jen těch, kteří se těšili a dlouho připravovali právě na Obrok, ale všech skautek a skautů, především od náctiletých po dospělé dobrovolníky, přesně ve smyslu hesla starších skautů: Sloužím,“ vyzval na skautském interním webu místostarosta Junáka Petr Vaněk.

Skauti a skautky pomáhají také ve Zlíně, od včerejšího dne v Českých Budějovicích nebo v Táboře. Koordinace skautské povodňové pomoci zajišťuje ve spolupráci s konkrétními kraji či nižšími jednotkami Ústředí Junáka.

Setkání Obrok 2013 se ruší. Louka je pod vodou.

Jedním z postižených míst je i západočeský Švihov na toku řeky Úhlavy, kde již od soboty probíhá odčerpávání vody zabraňující zaplavení města. Na okraji Švihova mělo v druhé polovině nadcházejícího týdne proběhnout právě setkání skautů a skautek do 26 let Obrok 2013. Setkání, které připravovaly desítky skautských dobrovolníků po dobu uplynulých dvou let, a které mělo přivítat stovky účastníků a účastnic.

V neděli 2. června, po zasedání řídícího štábu Obroku na místě jeho plánovaného konání, rozhodl vedoucí Obroku 2013 Jan Tobek o jeho zrušení. Vzhledem k probíhajícím povodním se jednalo o jediné možné rozhodnutí.