Najít kamarády
zažít dobrodružství

Skautky a skauti pomohli postavit již 14. školu v Africe!

2. 5. 2013 Vše

Praha, Mesincho – Člověk v tísni postavil v Etiopii s podporou Junáka v rámci sbírky Postavme školu v Africe už čtrnáctou školu. Novou budovu se čtyřmi třídami a kabinetem vybavenou záchody a lapači na vodu bude ve vesnici Mesincho celkem navštěvovat 850 žáků, kteří se do staré školy poslepované z větví a hlíny nevešli.

Skautky a skauti pomohli postavit již 14. školu v Africe!

zdroj: Člověk v tísni

Praha, Mesincho – Člověk v tísni postavil v Etiopii s podporou Junáka v rámci sbírky Postavme školu v Africe už čtrnáctou školu. Novou budovu se čtyřmi třídami a kabinetem vybavenou záchody a lapači na vodu bude ve vesnici Mesincho celkem navštěvovat 850 žáků, kteří se do staré školy poslepované z větví a hlíny nevešli.

 Se stavbou za 1 700 000 korun pravidelně pomáhalo až 30 mužů z vesnice. V Česku se do sbírky zapojily stovky skautů a skautek z celé republiky, kteří pořádali promítání tematických filmů, koncerty nebo nabízeli etiopskou kávu a sbírali prostředky do kasiček. Sbírce výrazně přispívají i charitativní běhy českých školáků. Jen loni vyběhali pro etiopskou školu přes milion korun. 

Školáci z Mesincha, které leží 60 kilometrů od Awassy, hlavního města etiopského Regionu jižních národů, se nové zděné školy nemohli dočkat. Lidnatá oblast totiž dosud měla pouze dvě školy, do kterých bylo zapsaných přes 600 dětí a ve vesnici bylo dalších více než 230 dětí ve školním věku, na něž v lavicích nezbylo místo. Komunitní škola poslepovaná z větví a hlíny, kde se děti mačkaly na prkenných lavicích bez stolků a kde bylo neustále šero, musela navíc kvůli kapacitě zkrátit výuku ze čtyř pouze na tři ročníky. O záchodu a čisté vodě si děti mohly nechat jen zdát.

Pro velký zájem dětí se bude v nové škole učit na tři směny. „Dohromady jí tak bude navštěvovat až 850 dětí. Další děti budou nadále chodit i do původní školy,“ vysvětluje vedoucí etiopské mise Člověka v tísni Petra Matulová. Kromě nových zděných učeben s dostatkem světla se žáci a učitelé mohou těšit i na nové vybavení. „Ve spolupráci s partnerskou organizací Shiny Day jsme školu vybavili 100 lavicemi, osmi tabulemi a sedmi stoly a židlemi pro učitele. Děti také dostanou učebnice na amharštinu, angličtinu, matematiku, přírodovědu a různé slovníky. Učitelé mohou nově používat pravítka, globusy nebo slovníky,“ dodává. 

Do sbírky Postavme školu v Africe se každoročně zapojují stovky skautů a skautek z celé republiky. Pořádají ve svých městech a obcích promítání tematických filmů, koncerty, stavějí stánky s etiopskou kávou či aktivitami odkazujícími k Africe nebo oslovují kolemjdoucí o příspěvek do sbírkové kasičky. Na realizaci sbírky se skauti a skautky podílejí od jejího počátku v roce 2004. Od té doby se zapojily stovky skautských oddílů a během devíti let skauti a skautky výraznou měrou přispěli ke stavbě již 14 škol pro africké děti.  

Pro děti je sbírka možností, jak o pomoci nejen mluvit, ale hlavně konkrétními činy skutečně pomáhat svým vrstevníkům na druhém konci světa, pro které je školní lavice často nedosažitelným luxusem. Nezáleží na tom, zda jde o vybírání do kasiček, pořádání charitativního koncertu nebo výstavy, jakákoliv forma pomoci zároveň vede děti k hodnotám, které se skauting snaží předávat – aktivně se zapojit a snažit se svět kolem sebe udělat trochu lepším,“ vysvětluje Mariana Ermlová, která koordinovala několik ročníků skautské sbírky.