Najít kamarády
zažít dobrodružství

Skautská dobrodružství mají spoustu tváří. Skauti shrnují své aktivity v hravě zpracované výroční zprávě za rok 2015

1. 6. 2016 Vše

Také letos Junák – český skaut vydal výroční zprávu, která veřejnost seznamuje s děním ve skautském hnutí za uplynulý rok.

Také letos Junák – český skaut vydal výroční zprávu, která veřejnost seznamuje s děním ve skautském hnutí za uplynulý rok.

„Skautskému hnutí se daří – o tom svědčí stále stoupající počet členů, zájem o skauting ze strany rodičů, stovky akcí a projektů po celé republice nejen pro všechny věkové kategorie skautů a skautek, ale také pro veřejnost. Skauti jsou dnes už nedílnou součástí společenského života naší země. Dlouhodobě se nám také daří pravidelně se účastnit mezinárodních skautských akcí,“ uvádí Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta.

Skautský rok se pravidelně nese zejména v duchu společných setkávání se, ten loňský byl významný účastí českých skautů na mezinárodním skautském setkání Jamboree v Japonsku.

V roce 2015 také přibylo nejvíce skautů a skautek za posledních 25 let.

Výsledky celostátního průzkumu veřejného mínění agentury IPSOS potvrdily, že Junák – český skaut je nejznámější organizací pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v České republice a že více než 80 procent rodičů by své děti podpořilo v zájmu o vstup do skautského oddílu.

O tom, jak významná je role skautských dobrovolníků, kteří se ve svém volném čase věnují dětem, svědčí také závěry výzkumu projektu SAFE – Systému evidence a ohodnocení dobrovolnické práce, který doložil, že skautští dobrovolníci ušetří státu více než jednu miliardu korun ročně.

Věděli jste, že skauti pořádají nejvíce táborů v Česku? Loňské léto strávilo na více než tisícovce skautských táborů téměř 27 tisíc dětí. 

Během roku 2015 skauti vytvořili kompletní elektronický archiv všech čísel časopisu Skaut – Junák – nejstaršího dosud vycházejícího periodika pro mládež u nás.

Také další informace týkající se například rozsahu a kvality skautského vzdělávání; prosincové návštěvy předsedy světového skautského výboru; více o struktuře, vedení a hospodaření organizace naleznete v elektronické podobě výroční zprávy.

„Základem skautingu zůstává každodenní dění ve stovkách zaplněných kluboven během pravidelných schůzek, na výpravách a letních táborech, na celostátních závodech a nejrůznějších setkáních. Děvčata a chlapci v partě kamarádů zažívají společné radosti, překonávají drobné obtíže i náročnější výzvy a postupně si tak osvojují nejen mnohé schopnosti a dovednosti, ale také smysl pro hodnoty a pravidla, která si pak odnášejí do běžného života. Je téměř jisté, že jednou se jim budou nabyté dovednosti hodit i v profesním životě, jak již dnes dokazují personalistické výzkumy,“ shrnuje starosta Junáka – českého skauta Josef Výprachtický.

Výroční zpráva je zamýšlena také jako poděkování pro partnery, podporovatele a příznivce skautingu.

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 10 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na 55 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím pro děti a mládež na světě – hlásí se k němu okolo 50 milionů dětí a mladých lidí ve 216 zemích světa.

Více na http://www.skaut.cz

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

GSM 604 867 970