Najít kamarády
zažít dobrodružství

Skautská energie pohání již 17 tisíc odběrných míst, k síti odběratelů elektřiny a plynu se přidali i sokolové

1. 9. 2019 Vše

Celkem 17 tisíc odběrných míst má v současnosti Skautská energie, společný systém pro odběr elektřiny a plynu, do kterého se mohou přihlásit skauti, jejich příbuzní a známí a nově i příznivci skautingu obecně. Skautskému hnutí pomáhá s financováním rozvoje a činnosti, domácnostem, firmám nebo klubovnám přináší výraznou úsporu na platbách za energie.

Skautská energie je projekt Junáka – českého skauta postavený na silné pozici velké, více než šedesátitisícové organizace ve vyjednávání s dodavateli. Ceny energií se soutěží na delší dobu a jsou garantovány i pro nově příchozí členy sítě. Do skautské činnosti jednotlivých oddílů projekt žádným způsobem nezasahuje, významně ji ale podporuje. Dodavatelé energií totiž za každou odebranou megawatthodinu posílají Junáku – českému skautu 25 Kč na podporu skautingu. Projekt tak pomáhá zajistit největší české organizaci pro výchovu dětí a mládeže další zdroj financování a stabilizovat fungování skautingu do budoucna.

„Během pěti let existence projektu se síť Skautské energie rozrostla na aktuálních 17 tisíc odběratelů, kteří spotřebují celkem 165 GWh ročně. Skautská energie nám pomáhá stavět pevný základ doplňkového financování naší organizace. V Junáku – českém skautu nyní z výnosů projektu financujeme například vydávání skautských časopisů a vývoj skautského informačního systému,” vysvětluje koordinátor služby Tomáš Slavík. „V testovacím režimu jsme začali přijímat nové členy i z řad příznivců skautingu, čímž by se systém otevřel širší veřejnosti,” dodává.

Skauti začali nedávno spolupracovat také s Českou obcí sokolskou, která díky jejich podpoře rozjela odvozený projekt Sokolské energie, cílící na sokolskou komunitu.
„Skaut, stejně jako Sokol, stojí na nadšení, dobrovolnosti a nezištnosti jeho rozsáhlé členské základny. Projekt Skautská energie se nám od počátku velmi líbil jako možnost, jak nejen nabídnout benefit této komunitě, ale i jak pozitivně oslovit její přátele a příznivce,” uvádí marketingový manažer České obce sokolské Michal Charvát.

Dodavatel s nejvýhodnějšími podmínkami pro všechny současné i budoucí členy sítě se pravidelně soutěží, těmi aktuálními (na roky 2019-2020) jsou pro elektřinu společnost YelloEnergy a pro plyn společnost Armex Energy. Veškeré starosti se změnou dodavatele vyřizuje za členy sítě zdarma společnost Občanům, s. r. o.

Změna trvá zhruba tři měsíce, nadcházející topnou sezónu tedy noví zájemci o Skautskou energii stihnou.

Informace najdou zájemci na www.skautskaenergie.cz.

Skautská energie

Projekt Skautské energie vznikl před pěti lety s cílem uspořit skautským oddílům náklady na spotřebu energií v klubovnách a víkendových základnách. Nyní mohou skautskou službu pro výhodné ceny elektřiny a plynu využívat nejen skauti a skautky a jejich rodiče, příbuzní, kamarádi i známí, ale v testovacím režimu také příznivci skautingu z řad široké veřejnosti. Je k dispozici jak pro domácnosti, tak pro firmy nebo organizace. Kromě výhodných cen přináší i férové obchodní podmínky – ve výběrovém řízení uspějí pouze spolehliví dodavatelé, kteří nabízí smlouvy bez záludností. Jedním z pravidel například je, že první upomínka za nezaplacení energií nesmí být zpoplatněná. Do budoucna hodlají skauti do podmínek zařadit také ekologické kritérium – budou vyžadovat, aby určitá část energií pocházela z obnovitelných zdrojů.
Součástí odběratelské sítě je například i mnoho farností, několik pivovarů, škol, spolků nebo bytových družstev.

Kontakt:

Tomáš Slavík, koordinátor Skautské energie tel. 777 663 531 | tomas.slavik@skaut.cz

Barbora Trojak, skautská tisková mluvčí: tel. 731 403 647 | barbora.trojak@skaut.cz

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 13 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na více než 64 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa. Více na www.skaut.cz.