Najít kamarády
zažít dobrodružství

Skautská energie se otevírá veřejnosti

2. 12. 2019 Vše

Skautská energie, společný systém pro odběr elektřiny a plynu, brzy dosáhne na 20 tisíc odběrných míst a vstoupit do něj může nyní každý.

Skautská energie se otevírá veřejnosti

Skautská energie se po projednání v nevyjšších orgánech Junák – českého skauta otevírá široké veřejnosti a je považována za základ dalšího pilíře financování skautské organizace.

„Během pěti let existence projektu se síť Skautské energie rozrostla na aktuálních téměř 20 tisíc odběratelů. Skautská energie nám pomáhá stavět pevný základ doplňkového financování naší organizace. V Junáku – českém skautu nyní z výnosů projektu financujeme například vydávání skautských časopisů a vývoj skautského informačního systému,” vysvětluje koordinátor služby Tomáš Slavík.

Skautská energie je projekt Junáka – českého skauta postavený na silné pozici velké, více než šedesátitisícové organizace ve vyjednávání s dodavateli. Ceny energií se soutěží na delší dobu a jsou garantovány i pro nově příchozí členy sítě. Do skautské činnosti jednotlivých oddílů projekt žádným způsobem nezasahuje, významně ji ale podporuje. Dodavatelé energií totiž za každou odebranou megawatthodinu posílají Junáku – českému skautu 25 Kč na podporu skautingu. Projekt tak pomáhá zajistit největší české organizaci pro výchovu dětí a mládeže další zdroj financování, snížit tak finanční závislost na dotacích a členských příspěvcích a stabilizovat fungování skautingu do budoucna. Provize pro Junáka – českého skauta nyní dosahuje již několika milionů Kč ročně a stále stoupá.

Dodavatel s nejvýhodnějšími podmínkami pro všechny současné i budoucí členy sítě se pravidelně soutěží, těmi aktuálními (na roky 2019-2020) jsou pro elektřinu společnost YelloEnergy a pro plyn společnost Armex Energy. Veškeré starosti se změnou dodavatele vyřizuje za členy sítě zdarma společnost Občanům, s. r. o. Změna trvá zhruba tři měsíce. Informace najdou zájemci na www.skautskaenergie.cz.

Dlouhodobá vize projektu je následující:

  • je součástí pilíře budování finanční nezávislosti organizace
  • je přátelskou službou otevřenou všem (FO i PO na území ČR)
  • je velmi levná a přináší zapojeným lidem finanční úspory
  • je ekologicky šetrná, zvyšuje podíl využití energie z obnovitelných zdrojů
  • je férová vůči klientům i dodavatelům
  • veškerým svým výnosem finančně podporuje skautskou organizaci
  • je srozumitelná a jednoduchá pro zákazníka
  • je důvěryhodná a profesionální v oboru
  • je důvěryhodná a přínosně vnímaná uvnitř skautské organizace

Skautskou energii tedy nyní skauti posunují od samo-spotřebitelského benefitu pro členy organizace, respektive spřízněné osoby, v celospolečensky otevřený produkt přinášející kromě výhodných cen a profesionálního servisu také v morální rovině deklaraci férového přístupu jak ke klientům, tak k dodavatelům. To vše právě s odkazem na název Skautská energie a morální principy na kterých naše hnutí stojí.

„Na začátku projektu před více než pěti lety byla vize zlevnit náklady skautským klubovnám a základnám. Brzy se přidala i forma členského benefitu, kdy větší množství zapojených subjektů pomáhalo celku – tedy ve výsledku větším úsporám všem zapojeným. Ukázalo se, že jsme schopni projekt zajišťovat i pro větší množství zákazníků. V průběhu prvních let projekt prošel několika zátěžovými zkouškami, ustál pravidelné změny dodavatelů, vysoké zdražování na trhu i nárazově velmi vysoký zájem zákazníků koncem kalendářních let,“ vysvětluje koordinátor projektu Tomáš Slavík.

Skautská energie nabízí komukoli, kdo má zájem, levnější dodávky elektrické energie a zemního plynu. Na stránce www.skautskaenergie.cz může kdokoli zažádat o pozvánku a ta je mu následně zaslána na e-mail. Velmi snadno se pak sám odbaví a převod dodavatele je pak pro zákazníka zdarma zajištěn partnerskou společností Občanům, s. r. o.

Kontakt: 

Tomáš Slavík, koordinátor Skautské energie tel. 777 663 531 | tomas.slavik@skaut.cz

Barbora Trojak, skautská tisková mluvčí: tel. 731 403 647 | barbora.trojak@skaut.cz

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 13 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na více než 64 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa. Více na www.skaut.cz.