Najít kamarády
zažít dobrodružství

Skautské tábory? Dobrodružství a nezapomenutelné zážitky pro děti, jistota a finanční dostupnost pro rodiče

27. 6. 2018 Vše

Skautské letní tábory jsou vyvrcholením celoroční činnosti oddílů a letos na nich zažije dobrodružství přes 30 tisíc dětí. Skauti každoročně pořádají nejvíce táborů v Česku. Během letošních prázdnin jich proběhne více než tisíc.

Skautské tábory? Dobrodružství a nezapomenutelné zážitky pro děti, jistota a finanční dostupnost pro rodiče

Foto: Romana Balcarová

Při otázce na skautský tábor se dvanáctileté Daniele Daněčkové z Prahy rozzáří oči: „Hrozně se těším na spaní ve stanu! A taky na celotáborovou hru, letos budeme prý cestovat časem. Někdy nejsem ráda, když nás v noci vzbudí na noční bojovku, protože se mi nechce vstávat. Ale moc mě baví zpívání u ohně.“ Její maminka Petra pak potvrzuje, že děti i dlouho po návratu z tábora listují zpěvníky a deníky a vzpomínají na to, co na táboře zažily. 

„Skautské tábory probíhají v přírodě, v lese nebo na louce, kde kluci a holky spí v typických podsadových stanech nebo v indiánských tee-pee. Průměrná délka skautských táborů je 14 dní, některé oddíly ale táboří i tři týdny nebo na klasický tábor navážou táborem putovním,“ uvádí tisková mluvčí skautů Barbora Trojak. „Při hledání tábořiště je hlavním kritériem přístup k pitné vodě, naopak bez elektřiny se velmi dobře obejdeme,“ dodává.  

Průměrná cena skautského tábora se pohybuje mezi 800 a 1000 Kč za týden. Výjimečná cenová dostupnost je daná zejména tím, že jde o tábory nekomerční a vedoucí na nich působí jako dobrovolníci – bez nároku na odměnu věnují přípravě a pobytu na táboře své vlastní volno.

Na kluky a holky čeká na skautském táboře nabitý program. Aktivity jsou často zarámované celotáborovou hrou, která pracuje s dětskou fantazií. Kromě toho se děti učí novým dovednostem a starají se o samotný chod tábora. Nakupují, zatápí v kamnech, připravují jídlo, řežou dřevo nebo chystají program pro ostatní. Ve všech těchto činnostech se projevují důležité principy skautingu: kluky a holky vede k samostatnosti, přebírání odpovědnosti a spolupráci ve skupině. Díky intenzivnímu programu, který kombinuje hry, sport, zábavu i povinnosti také děti snadno zapomenou na mobily i počítače.  

Foto: Lukáš Fuchmann

Skautské tábory vedou zkušení vedoucí, kteří složili tzv. vůdcovskou zkoušku, akreditovanou u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a mají kvalifikaci Zdravotníka zotavovacích akcí. 

Nespornou výhodou skautských táborů je, že se děti mezi sebou i s vedoucími dobře znají z celoroční skautské činnosti. Ani rodiče tak nemusí mít obavy. A nemají. Skautek a skautů v Česku za posledních 12 let přibylo 50 procent a mezi rodiči se skauting těší mimořádné důvěře.

Fotografie pro vaše využití:

https://www.flickr.com/photos/skaut/albums/72157650362019883

zdroj: Junák – český skaut nebo uvedené jméno autora

Zajímavosti:

  • Nejvíce táborů chystají skauti z kraje Hlavní město Praha (166), Jihomoravského (138) a Středočeského kraje (121).
  • Nejvíce táborů se bude konat v Jihočeském kraji (153), v kraji Vysočina (126) a v Plzeňském kraji (113).
  • Skauti se chystají tábořit i v zahraničí, například v Itálii, Polsku, Srbsku, na Slovensku nebo v rumunském Banátu.

Co skautským táborům říká psycholog? 

Skautské tábory schvaluji. Dítě je zpravidla členem oddílu, takže na táboře zažívá to samé, co v průběhu roku a jednotlivé účastníky, děti i vedoucí zná. Je to vhodná volba, zejména jede-li dítě na tábor poprvé,“ dodává doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. z Katedry pedagogiky a psychologie Univerzity Hradec Králové.

 

 

Kontakt: Barbora Trojak, tisková mluvčí | tel. +420 731 403 647 | mail: barbora.trojak@skaut.cz

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 12 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na více než 60 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 50 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa. Více na www.skaut.cz.

Ke stažení

Tisková zpráva