Najít kamarády
zažít dobrodružství

Skautští dobrovolníci ušetří státu každoročně více než jednu miliardu korun

30. 3. 2016 Vše

Podle výzkumu projektu SAFE – Systému evidence a ohodnocení dobrovolnické práce, který uskutečnila Česká rada dětí a mládeže, by mzda pro všechny skautské dobrovolníky za jeden rok činila 1 020 071 560 korun.

Podle výzkumu projektu SAFE – Systému evidence a ohodnocení dobrovolnické práce, který uskutečnila Česká rada dětí a mládeže, by mzda pro všechny skautské dobrovolníky za jeden rok činila 1 020 071 560 korun. Samozřejmě jen v případě, že by na rozdíl od skutečnosti nepracovali zdarma a ve svém volném čase. Platí, že dobrovolnictví je sice bezplatné, ale rozhodně ne bezcenné.

Výzkum dále ukázal, že 36 000 dobrovolníků z 34 dětských, mládežnických a environmentálních organizací by vykonalo práci za 1 666 000 000 korun.

„Konečně můžeme v číslech vidět hodnotu dobrovolnické práce, kterou pro mladé lidi skautští vedoucí odvádí bez nároku na odměnu. Víme ale zároveň, že jejich osobní nasazení při snaze předat dětem vztah k hodnotám jako jsou přátelství, spolupráce, hraní fair play, nikdy nebude možné vyčíslit, “ říká k výzkumu Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta.

Klíčovou dobrovolnickou činností ve skautu je vedení oddílu. Být dobrým vedoucím je náročné poslání a zodpovědnost, ale také velká radost. Hlavní z motivací k přijetí odpovědnosti za oddíl bývá především potřeba předat dál, co člověk sám „dostal“ – tedy co zažil a naučil se ve skautském oddíle. „Dobrovolnicí ve skautu jsem se stala přirozenou cestou – postupně jsem začala pomáhat s vedením oddílu. Že se jedná o „dobrovolnictví“, jsem vlastně zjistila až časem. Práce s dětmi v oddíle mě baví tím víc, čím nadšenější jsou děti a čím spokojenější jsou jejich rodiče. Činností ve skautském oddíle je mnoho a jsou tak pestré, že každý může dělat pro ostatní to, co ho nejvíce naplňuje,“ říká skautská vedoucí Michaela Sochorová, účastnice výzkumu.

Měření dobrovolnické práce v 34 dětských, mládežnických a ekologických organizací sdružených v České radě dětí a mládeže v Česku probíhalo během jednoho roku za podpory Evropského sociálního fondu, Zeleného kruhu a Evropského dobrovolnického centra. Výsledný průměrný počet odpracovaných hodin, vztažený k jednomu dobrovolníkovi, byl 324. Při průměrné hodinové mzdě 139 korun tak 2 898 sečtených dobrovolníků vykonalo práci v hodnotě 107 milionů korun. Na skautské vedoucí tak připadla odvedená práce v hodnotě lehce přesahující miliardu korun. Podklady týkající se projektu SAFE naleznete zde: http://crdm.cz/publikace/metodiky-vydane-v-ramci-projektu-safe/

 „Potěšilo mě, že se skauti do výzkumu zapojili a stali se tak součástí naší celoevropské snahy o to, aby se dobrovolná práce měřila dle stejné metodiky a byla porovnatelná. Dostali jsme impozantní čísla, o kterých jsme se zatím mohli jen dohadovat. Důležitý je ale i vliv na samotné dobrovolníky – často si nejsou vědomi toho, že jejich činnost ve volném čase není jen příjemnou seberealizací, ale skutečně hodnotnou službou společnosti. Ocenění finanční hodnoty jejich práce tak dobře ilustruje známé heslo, že “dobrovolnictví je sice bezplatné, ale rozhodně ne bezcenné,” doplňuje Pavel Trantina, předseda Evropské aliance pro dobrovolnictví (www.volunteering-alliance.eu)

O činnost skautských oddílů a potřebné zázemí se stará více než 7 000 skautských dobrovolníků a dobrovolnic. Vedoucí pracují s dětmi ve svém volném čase a každý rok stráví skautingem průměrně přes 40 pracovních dnů. Typickou činností skautských vedoucích je zajištění oddílového programu. Ten by měl děti nejen bavit, ale především rozvíjet, učit je novým dovednostem, smyslu pro skautské hodnoty, jako jsou přátelství, čestnost, spolupráce, hrát fair play, ale i zajistit jejich bezpečnost. Skautští dobrovolníci se také starají o zázemí – hospodaření, administrativu, klubovnu či vztah s rodiči dětí. Komunikují rovněž s institucemi, nebo připravují letní tábor, který také absolvují s dětmi ve svém volnu, často na úkor své osobní dovolené. Kromě toho se snaží o získávání financí na činnost oddílu a dále se vzdělávají.

V České republice v současné chvíli funguje přes 2 tisíce skautských oddílů, které kromě nesčetně schůzek a víkendových akcí uspořádají každoročně také více než 1000 letních táborů pro více než 27 000 dětí.

Fotografie ilustrující skautskou činnost jsou ke stažení pro použití v médiích na www.flickr.com/photos/skaut/ (autor Junák – český skaut)

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 10 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na 55 tisíc. Skauting je největší hnutí pro děti a mládež na světě – hlásí se k němu okolo 50 milionů dětí a mladých lidí ve 216 zemích světa.  Více na http://www.skaut.cz

Podrobnější informace týkající se výzkumu SAFE Vám na požádání rádi poskytneme.

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

GSM: +420 604 867 970

jitka.taussikova@skaut.cz