Najít kamarády
zažít dobrodružství

Skautští vedoucí z celé země o víkendu sněmovali. Rozhodovali, o dalším směřování největší výchovné organizace dětí a mládeže v Česku

26. 3. 2017 Vše

O víkendu 24. – 26. 3. 2017 se ve Velkém Meziříčí konal XV. valný sněm Junáka – českého skauta, na který se sjelo více než 600 skautských vedoucích skautek a skautů z celé země.

Skautští vedoucí z celé země o víkendu sněmovali. Rozhodovali, o dalším směřování největší výchovné organizace dětí a mládeže v Česku

O víkendu 24. – 26. 3. 2017 se ve Velkém Meziříčí konal XV. valný sněm Junáka – českého skauta, na který se sjelo více než 600 skautských vedoucích skautek a skautů z celé země. Valný sněm se koná jednou za tři roky a cílem setkání je rozhodnout o dalším směřování organizace a volba vedení na následující období. Součástí setkání byl také doprovodný program pro zúčastněné delegáty, ale i táborové aktivity v centru města, určené odvážným kolemjdoucím z řad veřejnosti.

XV. valný sněm Junáka – českého skauta se konal v kulturním centru Jupiter Club ve Velkém Meziříčí a sjeli se zde delegáti, vedoucí skautských oddílů a středisek z celého Česka. Mezi projednávaná témata patřilo zejména zhodnocení realizace dlouhodobé celostátní strategie rozvoje skautingu, rozhodování o detailech podoby loga organizace, možnosti podpory skautských vedoucích a role dospělých dobrovolníků v organizaci. „Valný sněm navázal na proběhlé sněmy skautských středisek, okresů a krajů. Jedním z hlavních témat sněmu bylo, jak získat dostatek kvalifikovaných vedoucích a jak těmto dobrovolníkům zajistit dostatečnou podporu pro práci s dětma,“ uvádí Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta.

Na sněmu byly také představeny nové odborky – doklad všestrannosti skautingu a dovedností, které může dítě v oddíle získat. Mezi jednotlivé dovednosti z oblasti sportu či přírody se zařadily nové, například Reportér/Reportérka či Ajťák/Ajťačka.

Náměstí Velkého Meziříčí se o prvním jarním víkendu proměnilo ve skautský tábor, nechyběly stany ani vlajkový stožár a kolemjdoucí si mohli vyzkoušet některé z táborových aktivit. Také delegáty čekal kromě vlastního jednání doprovodný program – zkusili si rozhoupat zvony na kostelní věži, zúčastnili se komentované prohlídky místního zámku a pivovaru nebo se mohli odreagovat při noční adrenalinové hře.

V neděli pak probíhala volba vedení skautské organizace, kdy delegáti potvrdili ve funkcích stávající vedení.

Zájem o skauting neustále roste, svědčí o tom přibývající počet členů – 2 307 za loňský rok, a to především ve věkové skupině mladších školních dětí. Za posledních 11 let narostla skautská základna o 42 % a letos počet členů skautského hnutí v Česku dosáhl počtu 57 840.