Najít kamarády
zažít dobrodružství

Skautů a skautek je přes 48 tisíc!

9. 7. 2013 Vše

Skautů a skautek neustále přibývá! Junák v letošní registraci překonal hranici 48 tisíc skautek a skautů všeho věku, a to počtem 48 093. Pokračujeme tak v několikaletém nepřerušovaném trendu nárůstu členské základny, kdy současný meziroční nárůst je největším ze všech – o celých 1406 členů. 

Skautů a skautek neustále přibývá! Junák v letošní registraci překonal hranici 48 tisíc skautek a skautů všeho věku, a to počtem 48 093. Pokračujeme tak v několikaletém nepřerušovaném trendu nárůstu členské základny, kdy současný meziroční nárůst je největším ze všech – o celých 1406 členů. 

Vždy je složité určit, čím to je, že se organizaci daří. Je ovšem nade vší pochybnost, že základem našeho úspěchu v nárůstu členské základny jsou nadšené vůdkyně a vůdcové, pečliví a zodpovědní střediskoví vedoucí a všichni, kteří jim jejich práci usnadňují. Všichni, kteří si uvědomují, že skauting vychovává mladou generaci a zároveň musí být i zvenku dostatečně přitažlivý, aby k výchově vůbec dostal příležitost, o­komentoval nárůst místostarosta Junáka Petr Vaněk.

Doufáme, že budeme v nastoleném trendu pokračovat a každoročně se nám podaří nadchnout pro skautskou myšlenku více a více mladých lidí.