Najít kamarády
zažít dobrodružství

Skautská pomoc SOS Krkonoše

31. 5. 2019 Vše

Krkonoše se nachází v těžké situaci způsobené přemnožením lýkožrouta smrkového. V podmínkách chráněného území přírody jej nelze vyhubit, lze jej ale brzdit. To znamená napadené stromy včas kácet a obratem na místě odkornit. Krkonošský národní park ale nemá na odkorňování pokácených stromů dost sil. Proto se Správa KRNAP obrátila na skauty se žádostí o pomoc. A proto teď čtete tuto výzvu k pomoci.

Skautská pomoc SOS Krkonoše

Junák – český skaut tímto vyhlašuje Skautskou pomoc SOS Krkonoše. V jejím rámci jsou roveři a skautští dospělí vyzýváni ke službě. S okamžitým startem, první skupiny mohou vyrazit již na víkend 31. května až 2. června.

Bude to práce fyzicky náročná, často v těžko dostupném terénu. Bude to ale zároveň práce, která může významně pomoci našemu nejstaršímu národnímu parku. Bude to podstatná skautská služba společnosti a přírodě.

Základní informace

  • pracovní skupiny v počtu 5 až 20 skautů a skautek
  • účastníci ve věku nejméně 15 let
  • v červnu se jedná o víkendy (výjimky možné po domluvě)
  • v červenci a srpnu se jedná o víkendy i pracovní dny (záleží pouze na domluvě)
  • s sebou pracovní oblečení, pracovní rukavice, pevná kotníková obuv
  • pracovní vybavení (loupáky) a dopravu na samotné místo nasazení zajistí KRNAP
  • někdy budou stačit spacáky, jindy budou třeba stany i karimatky (dle domluvy)
  • stravování si zajišťují brigádníci sami
  • práce je fyzicky náročná, s ostrými nástroji, je třeba opatrnosti

Zvažte ve svém roverském kmeni nebo na středisku, jestli máte kapacitu se do Skautské pomoci Krkonoším zapojit. Období před tábory i následné období táborů a vzdělávacích kurzů samozřejmě nenabízejí nepřeberné množství času. Ale stejně jako jindy, záležet bude spíš na odhodlání než na možnostech. Krkonoše vám za takový skautský dobrý skutek poděkují.

O své zkušenosti, zážitky, fotografie se případně neváhejte podělit na sociálních sítích (#skaut, #SOSkrkonose), budeme je monitorovat a případně dál používat.

Jak se přihlásit?

Kontaktní osobou na straně Správy KRNAP je Zdeněk Čermák, vedoucí oddělení péče o lesní ekosystémy, kontakt zcermak@krnap.cz, 604 542 212. Ideálně se hlaste e-mailem. Napište, kolik by vás bylo, na jaký termín, odkud jste, uveďte kontaktní osobu s telefonem a e-mailem.

Jak to bude vypadat?

Po předešlé komunikaci a domluvě na pomoci se na místě srazu konkrétní skautská skupina setká s místním lesníkem, ten je odvede/odveze na místo práce. Předá jim loupáky a vysvětlí, jak kmeny loupat. Pak se skauti pustí do práce. Lesník jim samozřejmě vysvětlí, co se v lese nyní děje a poví jim o životě lesa ve vztahu k jejich pomoci. Co skauti zvládnou odkornit, to zvládnou. Jakékoliv množství, které se povede zpracovat – odkornit – je důležité.

Milé sestry, milí bratři. Příroda v Česku není v dobré kondici, vinou lidské činnosti trpí mnoha způsoby. Přemnožení lýkožrouta je důsledkem této situace. Velká poškození vznikají i v nejvzácnějších oblastech. Bude skvělé, pokud se nám podaří přispět ke zmírnění negativních jevů v našem nejstarším národním parku. Naším úkolem není jen přírodu poznávat a prožívat v ní nejrůznější dobrodružství, ale také jí pomáhat a chránit. Pojďme jí vrátit vzácné chvíle, které nám dává. Toto je vhodný okamžik k akci. Dělejme svět lepším!

Josef Výprachtický – José, starosta
Petr Vaněk – Permi, místostarosta a zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti
Anna Šlechtová – Pírko, vedoucí ekologického odboru

Tisková zpráva k pomoci Krkonoším:

Skauti odpovídají na volání SOS z Krkonoš, pomůžou národnímu parku s přemnožením kůrovce

www.skaut.cz/SOSkrkonose
SOSkrkonose@skaut.cz