Najít kamarády
zažít dobrodružství

Skauti na benzínkách tento víkend znovu zabojují proti leukémii

8. 6. 2018 Vše

O víkendu 8. – 10. června se na 25 čerpacích stanicích po celé republice již po jednadvacáté uskuteční společná sbírka skautů a Nadace pro transplantace kostní dřeně s názvem Společně proti leukémii!. Skauti a skautky budou projíždějícím autům umývat okna a řidiči jim na oplátku mohou do zapečetěné kasičky vhodit dobrovolný příspěvek. Do letoška takto na boj proti leukémii vybrali téměř 9 milionu korun.

Skauti na benzínkách tento víkend znovu zabojují proti leukémii

Transplantace kostní dřeně je velmi nákladná procedura. Zatímco samotnou transplantaci hradí zdravotní pojišťovny, vyhledání vhodného dárce – a s tím spojené vytvoření registru potenciálních dárců kostní dřeně – je hrazeno pouze z prostředků, které se podaří nadaci získat od dárců a sponzorů. Jen vyšetření důležitých transplantačních HLA znaků nových dárců každý rok přijde na 3 miliony korun.

 „Cílem sbírky je pomoc lidem postiženým leukémií a dalšími nemocemi krvetvorby. Výtěžek získaný od řidičů půjde na konto Nadace pro transplantace kostní dřeně. Bude sloužit k úkonům nutným před samotnou operací a k rozšiřování Českého národního registru dárců kostní dřeně,“ uvedla mluvčí sbírky a skautka Lucie Kolischová.

Sbírka Společně proti leukémii!, kterou pořádá Junák – český skaut a Nadace pro transplantace kostní dřeně, se poprvé uskutečnila v roce 1998. „Od té doby jsme na účet nadace přispěli 8,8 milionu korun. Věříme, že brzy s pomocí řidičů přesáhneme devátý milion, dokonce možná už tento rok,“ dodala Kolischová.

Letos se sbírky účastní starší skauti a skautky od 15 let věku (takzvaní roveři a rangers) na 25 benzínových stanicích po celém Česku – v Jihomoravském kraji (6x), na Vysočina (4x), Libereckém kraji (2x), Olomouckém kraji (5x), Pardubickém kraji (1x), Plzeňském kraji (5x), Středočeském kraji (1x) a ve Zlínském kraji (1x). Konkrétní místa najdete na další straně.

„Jednou z hlavních myšlenek skautské výchovy je aktivní zájem o své okolí a pomoc druhým, proto se skauti a skautky každoročně věnují několika charitativním projektům,“ doplnil starosta Junáka – českého skauta Josef Výprachtický.

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 12 let počet skautek a skautů v zemi zvýšil o 50 procent, ze 40 tisíc na více než 60 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 50 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa.