Najít kamarády
zažít dobrodružství

Stovky skautů a skautek se o víkendu sjely do Prahy diskutovat nejen o umění s odborníky a umělci

5. 12. 2014 Vše

Již 22. ročník pražského Mikulášského víkendu nabídl skautům a skautkám z celé republiky setkání s astrofyzikem a skautem RNDr. Jiřím Grygarem, CsC., průkopníkem počítačové animace Richardem Cortésem, ale i s pouličním umělcem Ondřejem Kobzou či s Jaromírem 99. Tématem letošního ročníku bylo „umění“.

Stovky skautů a skautek se o víkendu sjely do Prahy diskutovat nejen o umění s odborníky a umělci

Již 22. ročník pražského Mikulášského víkendu nabídl skautům a skautkám z celé republiky setkání s astrofyzikem a skautem RNDr. Jiřím Grygarem, CsC., průkopníkem počítačové animace Richardem Cortésem, ale i s pouličním umělcem Ondřejem Kobzou či s Jaromírem 99. Tématem letošního ročníku bylo „umění“. Základní část programu pro více než 700 skautů a skautek starších 15 let tvoří přednášky a diskuze, které se týkaly vlivu umění na člověka či mezilidské vztahy.

Tradiční skautský Mikulášský seminář, tedy cyklus přednášek a diskuzí, probíhal v sobotu 6. prosince od 9 do 16 hodin na Právnické fakultě UK. Během pestrého programu se přednášející zaměřili na umění jako na nedílnou součást života. Přednášky se točity kolem estetiky, divadla, literatury, výtvarna, architektury i pouličního umění.

 

Mezi přednášejícími se objevily významné osobnosti a odborníci. Seminář uvedl katolický kněz a skaut Marek Orko Vácha přednáškou Krása, umění a slavení. Poté budou měli zájemci možnost navštívit jednotlivé programy paralelně. Stručný exkurz do problematiky divadla a scénického umění nabídl Prof. PhDr. Július Gajdoš, Ph.D., mezi astronomy do oblak zavedl posluchače RNDr. Jiří Grygar, CsC. (skautskou přezdívkou Dřímal), popularizátor vědy v oblasti astronomie a astrofyziky. Současné téma „Ukrajina: režisér vězněný za názor“ uvede Gabriela Bártová z Amnesty International. O umělé inteligenci bude hovořit Richard Cortéz a o umění a kýči doc. Tomáš Kulka, Ph.D. z katedry estetiky Filozofické fakulty UK.

O své zkušenosti se na semináři podělili také umělci Ondřej Kobza, autor myšlenky pian v ulicích, spisovatelka Jana Šrámková či Jaromír 99, který představilí práci na komiksové adaptaci knihy The Castle – Zámek od Franze Kafky. Na zájemce čekala také komentovaná prohlídka Právnické fakulty UK.

„Mladí lidé se neustále vyvíjí a skauting s nimi. Zajímá nás aktuální dění z domova i ze světa, pořádáme akce, kam si zveme osobnosti, které mají co říct. Díky myšlence, že se máme snažit zachovat svět lepší, než když jsme na něj přišli, jsme jako skauti vnímaví k tomu, co se kolem nás děje a kde můžeme být k užitku,“ říká Josef Výprachtický, starosta českých skautek a skautů.

Mimo to účastníky čekal v předvečer sobotního semináře vyhlášení výsledků skautské umělecké soutěže Polibek múzy, po skončení semináře pak taneční večer a filmová neděle, která navazovlaa na téma Mikulášského semináře, či tematické procházky Prahou.

Mikulášský víkend je největší setkání skautů ve věku studentů středních a vysokých škol (tzv. roverů a rangers) v Praze. Jeho cílem je pomocí umění podněcovat zájem o svět kolem sebe, kulturu a tvořivost a zprostředkovat setkání se zajímavými osobnostmi veřejného života i s přáteli z celé země.

 

Více o akci: http://www.miquik.cz/?page_id=7