Najít kamarády
zažít dobrodružství

Stovky skautů ze střední Evropy na jamboree v českých Doksech diskutují o budoucnosti

23. 7. 2014 Vše

Na mezinárodní skautskou akci Central E

Stovky skautů ze střední Evropy na jamboree v českých Doksech diskutují o budoucnosti

Na mezinárodní skautskou akci Central European Jamboree se začátkem tohto týdne sjelo přes 700 mladých lidí z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, ale také Taiwanu, Ukrajiny, Gruzie, Holandska a dalších zemí. Setkání letos pořádají čeští skauti a mottem je „Prepared for the future“. Skauti a skautky různých národností se zaměří na rozvoj osobních a profesních dovedností, především pak na sdílení mezinárodních zkušeností. Jamboree probíhá od neděle 3. do soboty 9. srpna v areálu Poslova mlýna u Doks.  Oficiálním jazykem jamboree je angličtina.

Central European Jamboree (dále jen CEJ) navazuje na dlouholetou tradici středoevropských skautských setkání (jamboree) pořádaných každé dva roky v jedné ze zemí Visegrádu. V roce 2010 se konalo v Maďarsku, v roce 2012 na Slovensku. V roce 2014 připadá pořadatelství na Českou republiku. „CEJ 2014 je akcí otevřenou směrem do budoucnosti. Zajímá nás vývoj nových technologií i možnosti přežití bez technického vybavení. Chceme diskutovat o ekologických problémech i výzvách současné společnosti. Baví nás přemýšlet o tom, jaká bude další cesta našich osobních životů,“ popisuje za organizační tým Veronika Cupalová. Program Středoevropského jamboree je rozdělen do programových bloků, které představující různé scénáře vývoje budoucnosti. Skauti se tak budou zamýšlet nad budoucností technologií, demokracie, skautingu nebo nad osobním směřováním.

Reportáž České televize z prvního dne setkání přinesla také hlavní zpravodajská relace Události.

Kromě anglických přednášek, workshopů a diskuzí s povolanými odborníky je pro účastníky připraven tzv. festival kultur – jedinečná příležitost navštívit stánky jednotlivých zemí a okusit něco z jejich kultury, zvyků, jídelníčku. Na hlavní scéně budou zástupci také prezentovat budoucnost své země. Mimo to poběží paralelní program her, sportů či uměleckých dílen. Věk účastníků jamboree je 12–17 let, jednotlivých vedoucích pak nad 18 let.

„Cílem skautských jamboree je, aby především mladí lidé aktivně diskutovali aktuální globální problémy a společně sdíleli možnosti jejich řešení, poznávali cizí kultury, navazovali přátelství a reprezentovali Českou republiku v dobrém světle,“ dodává Josef Výprachtický, starosta Junáka – svazu skautů a skautek ČR.

Fotky z Jamboree si můžete prohlédnout zde.

Název jamboree vymyslel sir Robert Baden-Powell, zakladatel světového skautského hnutí. Jedná se o složeninu svahilského přátelského pozdravu jambo a slova corroboree, pocházejícího z domorodých australských jazyků, které znamená „slavnostní setkání“. Hlavním smyslem je navazování přátelství a sdílení mezinárodních zkušeností. Zároveň skauti ukazují celému světu to, co už chtěl zakladatel Baden-Powell: přátelství všech lidí bez rozdílu pohlaví, národnosti, jazyka nebo vyznání.

Tradice Středoevropských jamboree začala v roce 1997 v Praze, ale navazuje už na tábor slovanských skautů, pořádaný v roce 1931 také v hlavním městě tehdejšího Československa. Od roku 1997 se Středoevropská jamboree konají obvykle v dvouletých intervalech. Kromě pořádajících zemí se s narůstající měrou účastní i další země, na maďarské Concordii se v roce 2010 účastnili skautky a skauti z už celkem 17 zemí.

V roce 2015 čeká české skauty výprava do Japonska na celosvětové jamboree, které se, stejně jako olympiáda, koná jednou za 4 roky.