Najít kamarády
zažít dobrodružství

Tisíc skautů a skautek se sejde o víkendu v Praze, aby společně zanechali svět o trochu lepším

30. 11. 2016 Vše

Svět o trochu lepším je téma, kterému je věnován 25. ročník Mikulášského víkendu. Ten se uskuteční o víkendu 2. – 4. prosince v Praze. Program, kterého se účastní na tisíc skautů a skautek, zahrnuje workshopy, debaty a přednášky, ale také společenskou zábavu a poznávání nových přátel.

Tisíc skautů a skautek se sejde o víkendu v Praze, aby společně zanechali svět o trochu lepším

foto: Petr Čížek

Svět o trochu lepším je téma, kterému je věnován 25. ročník Mikulášského víkendu. Ten se uskuteční o víkendu 2. – 4. prosince v Praze. Program, kterého se účastní na tisíc skautů a skautek, zahrnuje workshopy, debaty a přednášky, ale také společenskou zábavu a poznávání nových přátel.

Ze všech koutů Česka dorazí do hlavního města téměř tisíc skautů a skautek starších čtrnácti let, aby si užili tři dny plné různorodého programu. Na účastníky čeká spousta inspirace a zábavy – programy zaměřené na literaturu, výtvarné umění, divadlo nebo film, odborné semináře a v sobotu také taneční bál. Tento rok se navíc akce za podpory projektu Skauti na Zemi snaží o udržitelnost a odpovědnost vůči životnímu prostředí – přesně v duchu motta Svět o trochu lepším. “Mikulášský víkend nabízí příležitost svobodně projevit názor, umělecky se vyjádřit, rozvíjet svou osobnost, navázat nová přátelství nebo třeba také vyzkoušet si své dovednosti při přípravě celé akce a naučit se zase něco nového. Každý si najde to své,“ uvádí Lukáš Neuheisl, jeden z organizátorů.

Páteční večer skauti zahájí v kulturním a uměleckém duchu – pod střechou Radlické kulturní sportovny se koná vyhlášení skautské umělecké soutěže Polibek Múzy a také Komponovaný večer plný divadelních, hudebních a literárních vystoupení. Soutěžící budou moci na místě získat zpětnou vazbu od porotců, mezi které patří např. hudební kritik Pavel Turek (Respekt) nebo fotograf Tomáš Princ (Humans of Prague).

Sobotní ráno otevírá cyklus přednášek, diskuzí a workshopů Mikulášský seminář. Ten se odehrává v budově Právnické fakulty UK v Praze od 9:00 do 16:30. Celý seminář propojuje téma cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. K porozumění závažným tématům pomohou přednášející, kterými jsou významné osobnosti a odborníci na dobrovolnictví, globální odpovědnost, udržitelný rozvoj, aktivní občanství nebo vzdělávání. Na Mikulášském semináři vystoupí např. Šimon Pánek (Člověk v tísni), filosof Bohuslav Binka či environmentalistka Hana Klenovská. Mezi mluvčími jsou i mnozí skauti a skautky, kteří se v daných oblastech angažují.

Speciálním hostem Mikulášského semináře bude Eduard Vallory, autor knihy Světový skauting: Výchova ke globálnímu vzdělávání, který se bude věnovat tématu propojení formálního a neformálního vzdělávání a také rozdílnostem skautingu v jednotlivých státech světa. Více o Eduardu Vallorym a jeho návštěvě v České republice se dozvíte zde. Knihu Světový skauting: Výchova ke globálnímu vzdělávání můžete zakoupit v našem e-shopu.

Sobotní večer bude věnován opět kulturním akcím. Dva filmy se společenskou tématikou a následnou diskuzi s režisérem Martinem Marečkem uvede Filmová sobota ve Skautském institutu. Taneční večer pro pět set skautů a skautek se odehraje v prostorách Kongresového centra ČVUT.

Celý Mikulášský víkend uzavře Nedělní snídaně. Posezení se skautskými přáteli z celé republiky, opět s podtextem odpovědnosti a udržitelnosti, proběhne ve Skautském institutu. Paralelně proběhne také ProAction Café propojující všechny, kteří se angažují v oblasti rozvojové spolupráce a chtějí řešit odborná témata z enviromentálních a společenských oblastí.

Více informací o Mikulášském víkendu naleznete zde: www.miquik.cz