Najít kamarády
zažít dobrodružství

Uloví kešku, naplánují výpravu pomocí aplikací na telefonu nebo natáhnou slackline

skauti a skautky jdou s dobou

13. 2. 2018 Vše

Posláním skautingu je všestranný rozvoj kluků a holek, skauti ale nezapomínají ani na nástroje, kterými se mohou rozvíjet ve specializovaných dovednostech. Pomáhají tomu tzv. odborky, skautské zkoušky, které jsou se skautingem spojené od jeho samého začátku. Dnes mohou skauti a skautky usilovat třeba o zkoušku Geocachera, Ajťáka, Kutila, Potápěče, Cestovatele či Reportéra.

Uloví kešku, naplánují výpravu pomocí aplikací na telefonu nebo natáhnou slackline

Posláním skautingu je všestranný rozvoj kluků a holek, skauti ale nezapomínají ani na nástroje, kterými se mohou rozvíjet ve specializovaných dovednostech. Pomáhají tomu tzv. odborky, skautské zkoušky, které jsou se skautingem spojené od jeho samého začátku. Dnes mohou skauti a skautky usilovat třeba o zkoušku Geocachera, Ajťáka, Kutila, Potápěče, Cestovatele či Reportéra.

„Cílem odborek je povzbudit a prohloubit zájem skautů a skautek v konkrétní oblasti podle jejich vlastního výběru, když je něco hodně baví a chtějí do toho proniknout, zdokonalit se. Díky odborkám si děti mohou rozšířit obzory a třeba si najít úplně nový zájem,” říká Pavla Sýkorová, koordinátorka projektu skautských odborek.
Systém odborek je starý jako skauting sám. Jednou z prvních ostatně byla ještě před vznikem Československa odborka Lyžař – lyže tehdy byly velkou novinkou. Do českých zemí je dovezl Josef Rössler-Ořovský, jeden z prvních lyžníků, spoluzakladatel Českého olympijského výboru a aktivní skautský vedoucí. I dnes skauting pomáhá dětem rozvíjet se v činnostech, které jsou aktuální. Přitom ale nezapomíná na skautské hodnoty a principy skautské výchovy.

Současné odborky mají několik kategorií, jsou např. tábornicko-cestovatelské, technické, sportovní, nebo umělecké a celkem je jich více než padesát. Každou odborku tvoří soubor aktivit, kterými skauti a skautky prokáží znalosti, dovednosti nebo postoje. Geocacher/ka tak musí dokázat, že ví, jak funguje satelitní navigace, Smartphonista/tka zvládne napsat recenzi na svůj smartphone či bez něj vydržet 14 dní. Zdravotník/ce umí předvést resuscitaci na simulační figuríně, Muzikant/ka sestaví oddílový zpěvník. Nechybí outdoorové činnosti, jako je rozdělávání ohně na sněhu (Polárník/ce) nebo ruční výroba kompasu (Mapař/ka). Uzlař/ka prokazuje, že si umí zavázat tkaničky na šest různých způsobů.
„V seznamu úkolů potřebných ke splnění odborky si kluci a holky vybírají sami a kromě popisu dostanou i vysvětlení, co aktivitou prokáží. Je pro nás důležité, aby děti rozuměly, k čemu daná aktivita slouží, jaký je její smysl,” vysvětluje Sýkorová.
Plnění odborek, stejně jako skauting samotný, rozvíjí u dětí dnes tak často skloňované měkké dovednosti – soft skills – například trpělivost, schopnost vést diskuzi a obhájit svůj názor, zorganizovat akci, odhadnout své síly nebo naučit něco ostatní.

Při vzniku každé odborky asistoval jeden odborný autor, jeden odborný oponent a minimálně čtyři metodičtí oponenti, celkem šlo o více než stovku dobrovolníků a dobrovolnic a dva roky jejich práce.

Junák – český skaut zároveň pro některé odborky hledá partnery z řad různých institucí nebo významných osobností. Například pro odborku Reportér/ka je partnerem Česká televize, která vybraným držitelům zkoušky umožní poznat, jak vypadá práce ve studiích veřejnoprávního média.

Přehled všech současných skautských odborek najdete na webu: www.odborky.skaut.cz

Máme taky skvělé video o lovení odborek.

Více informací najdete v tiskové zprávě o kousek níž.

Kontakt: Barbora Trojak | tisková mluvčí | Junák – český skaut | tel.: 731 403 647 | barbora.trojak@skaut.cz

Ke stažení

tz_skautske_odborky