Najít kamarády
zažít dobrodružství

Z nevýhody výhoda – seminář o příležitostech pro všechny

15. 11. 2012 Vše

O víkendu 16. – 18. listopadu 2012 proběhne v Církevní mateřské škole Laura v pražském Karlíně seminář Z nevýhody výhoda – jedinečný seminář pro vedoucí dětských oddílů. Jeho účastníci se seznámí s různými typy možného znevýhodnění dětí a vyzkouší si, jak s nimi pracovat, aby se všichni v oddíle cítili dobře. Část semináře například prožijí jako lidé bez zraku, naučí se připravovat program pro hyperaktivní děti a setkají se s lidmi, kteří se s nějakou nevýhodou museli vyrovnat ve svém životě.

O víkendu 16. – 18. listopadu 2012 proběhne v Církevní mateřské škole Laura v pražském Karlíně seminář Z nevýhody výhoda – jedinečný seminář pro vedoucí dětských oddílů. Jeho účastníci se seznámí s různými typy možného znevýhodnění dětí a vyzkouší si, jak s nimi pracovat, aby se všichni v oddíle cítili dobře. Část semináře například prožijí jako lidé bez zraku, naučí se připravovat program pro hyperaktivní děti a setkají se s lidmi, kteří se s nějakou nevýhodou museli vyrovnat ve svém životě.

„Prostřednictvím tohoto semináře chceme vedoucí skautských oddílů připravit na to, aby mohli naplňovat potřeby všech dětí, které do jejich oddílů přichází. Včetně těch specifických potřeb, které si mohou přinášet děti s nějakým hendikepem,“ přibližuje cíle semináře Václav Zeman, člen přípravného týmu. Mezi základní druhy znevýhodnění patří tělesné, zrakové a sluchové postižení, mentální znevýhodnění, poruchy autistického spektra, hyperkinetická porucha nebo znevýhodnění sociální. Právě sociální znevýhodnění se ukazuje jako stále častější, v rámci semináře proto bude představena příručka o práci s takto znevýhodněnými dětmi.

 „Už jsi řekl Ondrovi o té noční hře?“ přerušuje můj hovor u táborové kuchyně jeden z vedoucích, „Ne, ale už jdu na to, než na to zapomenu,“ odpovídám. Běžně dětem neříkáme, jaký bude následovat program a už vůbec ne o nočních hrách. Ondra je ale výjimkou – má lehkou formu autismu, které se říká Aspergerův syndrom. Jedním z jeho projevů je, že nemá rád překvapení. Jsme proto domluveni, že když se blíží něco nečekaného, řekneme mu to dopředu. Ondra ví, že to ostatním klukům nesmí říct, protože by tím ztratil naši důvěru a příště by o tuto možnost přišel. Dneska už pro nás Ondrovo chování nepředstavuje větší zátěž, už ho dobře známe, víme, co zvládá bez problémů a v čem potřebuje pomoc. Ale začátek byl trochu jiný. Chodí k nám loňska. Za ten rok jsme se toho oba dva dost nového naučili.

Franta Vackář, Bulletin Skautingu pro všechny 

S příchodem dítěte se specifickými potřebami do oddílu, se dnes může setkat každý vedoucí. Situace nemusí být vždy jednoduchá – jak pro vedení oddílu, tak pro nově příchozího či ostatní děti. Skauti a skautky se proto snaží své oddíly na tyto situace připravovat, například prostřednictvím semináře Z nevýhody výhoda. Pomáhá jim v tom i dobrovolnická skupina s názvem „Skauting pro všechny“, která se na toto téma ve skautském prostředí zaměřuje.

 

Anna Lukešová, GSM 732 819 563

Na místě bude k dispozici: Václav Zeman 777 787 418

 

Z nevýhody výhoda – seminář pro skautské vedoucí o práci s dětmi se specifickými potřebami
Kdy: od pátku 16. listopadu 2012 (začátek v 18 hodin) do neděle 18. listopadu (konec v 15 hodin)
Kde: Církevní mateřská škola Laura (Vítkova 12, Praha 8)