Najít kamarády
zažít dobrodružství

Zájem o skauting roste. Skautů a skautek je přes 50 tisíc!

22. 5. 2014 Vše

(prvnizpravy.cz) Počet skautů a skautek v České republice letos přeskočil hranici 50 tisíc. Skauti s 50 439 členy potvrzují své postavení největšího výchovného hnutí u nás. Největší přírůstek byl zaznamenán u dětí nižšího školního věku.

Zájem o skauting roste. Skautů a skautek je přes 50 tisíc!

(prvnizpravy.cz) Počet skautů a skautek v České republice letos přeskočil hranici 50 tisíc. Skauti s 50 439 členy potvrzují své postavení největšího výchovného hnutí u nás. Největší přírůstek byl zaznamenán u dětí nižšího školního věku.

Pokračuje tak trend posledních let – o skautskou výchovu pro své děti má zájem stále více rodičů.  Počet skautů a skautek neustále roste od roku 2006, od té doby se počet členů navýšil o 25 %. Mezi nově příchozími tvoří největší skupinu děti nižšího školního věku, jejichž počet každoročně roste. Růst lze pravděpodobně zčásti přisuzovat i celospolečenskému trendu, kdy rodiče stále častěji hledají pro své děti kvalitní volnočasové aktivity.

Přečtěte si celý článek na webu prvnizpravy.cz