Najít kamarády
zažít dobrodružství

Zájem o skauting stále roste – skautů a skautek je přes 50 tisíc!

10. 3. 2014 Vše

Počet skautů a skautek v České republice letos přeskočil hranici 50 tisíc. Skauti s 50 439 členy potvrzují své postavení největšího výchovného hnutí u nás. Největší přírůstek byl zaznamenán u dětí nižšího školního věku. Pokračuje tak trend posledních let – o skautskou výchovu pro své děti má zájem stále více rodičů.

Zájem o skauting stále roste – skautů a skautek je přes 50 tisíc!

Počet skautů a skautek v České republice letos přeskočil hranici 50 tisíc. Skauti s 50 439 členy potvrzují své postavení největšího výchovného hnutí u nás. Největší přírůstek byl zaznamenán u dětí nižšího školního věku. Pokračuje tak trend posledních let – o skautskou výchovu pro své děti má zájem stále více rodičů.

Počet skautů a skautek neustále roste od roku 2006, od té doby se počet členů navýšil o 25 %. Mezi nově příchozími tvoří největší skupinu děti nižšího školního věku, jejichž počet každoročně roste. Růst lze pravděpodobně zčásti přisuzovat i celospolečenskému trendu, kdy rodiče stále častěji hledají pro své děti kvalitní volnočasové aktivity.

„Chtěla jsem, aby moje děti našly aktivitu, která pro ně bude znamenat víc než obyčejný „kroužek“, který je za rok přestane bavit. Líbilo se mi, že skauting není zaměřený na výkon, ale přijímá děti takové, jaké jsou, mohou si hodně věcí vyzkoušet, vede je k zodpovědnosti a samostatnosti. Díky skautování jsou hodně venku, a i když se jako máma trochu bojím, když jedou na výpravu nebo tábor, vím, že jsou – i přes nějakou tu bouli – v dobrých rukou,“ vysvětluje Kateřina Musilová, proč zvolila pro své děti skautský oddíl.

V České republice v současné chvíli funguje 2113 skautských oddílů, které každoročně uspořádají například téměř 1000 táborů pro více než 25 000 dětí. O činnost oddílů a potřebné zázemí se stará více než 7 000 skautských dobrovolníků a dobrovolnic. Vedoucí pracují s dětmi  ve svém volném čase a každý rok stráví skautingem průměrně přes 40 pracovních dnů.

„Rostoucí zájem o skauting nás velice těší. Zároveň jsme si vědomi, že na nás také klade vysoké požadavky – udržet a zvyšovat kvalitu skautského programu, vychovat a vzdělat dostatek odpovědných a kvalifikovaných vedoucích, držet krok s dobou a nabízet dětem dobrodružný, zajímavý a moderní program, “ říká Josef Výprachtický, starosta Junáka.

O vstup do skautských oddílů mají zájem i rodiče stále mladších dětí. Junák proto vychází této poptávce vstříc a letos představil program a materiály pro děti předškolního věku – tzv. „benjamínky“.

O zvyšujícím se počtů skautů a skautek informovala také hlavní zpravodajská relace České televize Události

Podívejte se na reportáž