Pro nováčky – jak se přidat ke skautům?

Přihlásit se do skautského oddílu může každý od 5 let. Je to snadné. Stačí ve vašem okolí najít skautský oddíl, který se věnuje stejně starým dětem, kontaktovat vedoucího a zjistit si o oddílu co nejvíce podrobností. Můžete si domluvit návštěvu a podívat se i s nováčkem, jak probíhá program, a vyzkoušet si nezávazně program třeba i několik schůzek po sobě.

Přihlášení

Členem oddílu se dítě stává po odevzdání vyplněné přihlášky a uhrazení ročního členského příspěvku. Přihlášku není třeba vyplnit hned na první schůzce, děti mají možnost se v oddíle rozkoukat a zkusit si program. Při všech aktivitách s oddílem je dítě automaticky pojištěno.

Rozsah schůzek, výletů

Program probíhá každý týden v klubovně, kde děti hrají různé hry, kreslí nebo zkouší vyrábět zajímavé věci a spolu tu zažívají spoustu legrace. Přibližně jedenkrát za měsíc vyrážejí děti se svými vedoucími na víkendovou výpravu. Většina výprav je třídenních, oddíly jezdí obvykle na různé skautské základny, odkud se pak vydávají na výlety do okolí. V zimním období jsou obvyklé i jednodenní výlety do přírody nebo třeba do divadla. Celý skautský rok je ukončen táborem, který je zpravidla dvoutýdenní. Tábor je vyvrcholením celoroční skautské práce a všichni si zde mohou vyzkoušet, co se na schůzkách a výpravách naučili.

Cena

Poplatky za činnost se liší v jednotlivých městech i mezi konkrétními oddíly. Záleží vždy na aktivitách, které jsou z nich hrazeny. Následující přehled slouží pro představu, s jakými výdaji je třeba počítat.

  • Roční členský příspěvek se pohybuje okolo 500 – 1 000 Kč a většinou zahrnuje registraci i prostředky na zabezpečení fungování oddílu. S registrací mají děti nárok zdarma na časopis pro svou věkovou kategorii.
  • Poplatky za výpravy se pohybují přibližně od 100 Kč za jednodenní výpravu (jízdné, vstupné), a cca 300 – 400 Kč u vícedenní akce (ubytování, doprava a strava, vstupy).
  • Cena tábora bývá v rozmezí 2 000 – 3 000 Kč za dvoutýdenní tábor.
  • Seznam vybavení získají děti od vedení oddílů. Kromě tábornického vybavení je třeba si pořídit skautský kroj. Ten stojí přibližně 500 Kč.

Vybavení

Přesné informace o vybavení pro činnost na schůzkách, výpravách i táboře je dobré si předem zjistit u vedoucího oddílu. Jedná se o tábornické vybavení (spacák, karimatka, batoh, obuv atd.). Většinu potřebných věcí lze najít i ve specializovaných skautských obchodech, případně v obchodech zaměřených na outdoor.

Najdi nejbližší oddíl!

Pro skautyEnglish