Najít kamarády
zažít dobrodružství

Skautů a skautek v Česku neustále přibývá, čím dál častěji se ale nemají kde scházet

Klubovna je domovem skautského oddílu. Jeho srdcem, kde tepe celoroční činnost, místem, kde se skauti a skautky setkávají každý týden na družinových nebo oddílových schůzkách.

Ideální klubovna – o které může mnoho skautských oddílů stále jen snít – poskytuje dostatek prostoru pro hry, sportovní i tvůrčí aktivity. Je v ní nástěnka, pořádný stůl, dostatek úložného prostoru pro tábornické vybavení i sportovní náčiní. Ideální klubovnu skautský oddíl s nikým nesdílí, je v ní teplo a útulno a kluci a holky se v ní cítí příjemně. A pokud je okolo ještě malá zahrádka nebo hřiště, je to splněný sen!

Podpořte skautské klubovny i vy! >

Pěkná klubovna není samozřejmostí; tahle klubovna v Chotěboři měla svá nejlepší léta za sebou. Foto: Skautské středisko Chotěboř

Středisko v Úvalech mělo větší štěstí: díky ojedinělé finanční dotaci neprobíhala rekonstrukce klubovny několik let. Foto: Skautské středisko Úvaly

Kvůli nedostatku prostoru některé oddíly nemohou přijímat další děti

Nedostatek prostor nebo jejich nevyhovující stav je jednou z dvou hlavních překážek pro to, aby mohl Junák – český skaut nabídnout dobrodružství v partě dobrých kamarádů většímu počtu holek a kluků. (Tou druhou je nedostatek dobrovolníků: chcete vědět víc?)

Investice do oprav nebo nákupu nemovitostí překračují možnosti skautských oddílů

Klubovny často vznikaly po obnovení skautingu v roce 1989 v provizoriu, které ale přetrvalo dodnes. Do některých skautských kluboven tak v zimě táhne, jiné se musí vytápět hodinu před akcí, další mají praskliny ve zdech nebo špatné hygienické zázemí.

„Náš oddíl má klubovnu ve starém dřevěném domku, likusáku, který už pomalu dosluhuje. Někteří rodiče sem přijdou s dětmi poprvé a naposled – protože se jim prostory klubovny nelíbí, nepřipadají jim vyhovující. Ještě pár let to takto vydržíme, ale během nich musíme nutně postavit klubovnu novou. Už máme hotový projekt a teď je před námi maraton shánění financí.” – Luboš Gável, skautské středisko Klen, Bystřice pod Pernštejnem

Skautské oddíly nespoléhají jen na podporu zvenčí, snaží se aktivně hledat prostředky vlastními silami. Organizují benefiční koncerty či plesy, prodávají vlastní výrobky, nabízí služby, dělají kampaně na crowdfundingových platformách. Na stavbách nebo opravách kluboven tráví oni i jejich rodiče a přátelé desítky hodin.

Takto se to podařilo oddílu z Kamenice >

Skautské oddíly si své klubovny často opravují samy… Foto: Skautský přístav Poutníci Kolín

… a o to radostnější je pak výsledek. Foto: Ondra Daniel

Proč dává podpora skautingu smysl?

“Do skautského oddílu chodí obě naše děti. Je radost vidět, že mají možnost trávit smysluplný čas v prostředí, které je bezpečné a rozvíjející zároveň. Učí se samostatnosti, umějí si poradit v situacích, které by dělaly potíže i některým dospělým. Vidíme, jak získávají jistotu a sebevědomí a zároveň smysl pro práci v týmu a opravdu pevné vztahy se svými kamarády.” – Hanka Landová, maminka Papouška a Bafa ze 148. oddílu Rys, Praha 10

Podpora skautingu je investice do budoucnosti. Skauti jsou aktivní lidé, kteří se nebojí výzev a překážek. Umí se postarat o sebe i o ostatní, podat pomocnou ruku, vzít na sebe odpovědnost. Skauti vědí, proč je důležité zasazovat se o svobodu a demokracii, a aktivně hledají způsoby, jak zlepšovat svět okolo sebe.

Chcete vědět víc? 7 důvodů, proč by měly vaše děti chodit do skautu. >

Pro mnohé skauty a skautky je klubovna druhým domovem, kde společně tráví spoustu času. Foto: Skautské středisko Doubravka

Není se proto třeba divit, že se o klubovny svědomitě starají. Foto: Skautský oddíl Bílí hadi Studénka

I díky vaší podpoře budou moci další holky a kluci zažívat skautská dobrodružství s kamarády

Projekty na rekonstrukce a stavby, nákupy nemovitostí a pozemků jsou velmi konkrétní, hmatatelná věc. Pokud skautské klubovny podpoříte, můžete si místo přijet prohlédnout a vidět na vlastní oči, co pro skautský oddíl vaše pomoc znamenala. A můžete si být jistí, že ani koruna nepřišla nazmar, protože skauti jsou čestní a neutrácí za zbytečnosti.

Vaše podpora umožní klukům a holkám prožívat společná dobrodružství za světla i za tmy. Foto: Michal Vaněček