Rozvíjíme dovednosti

Děti, které přicházejí do oddílu světlušek a vlčat, tráví svůj volný čas v partě stejně starých kamarádů. Během roku spolupracují v menších skupinkách (tzv. šestkách), kde se poznávají s ostatními, učí se pomáhat si navzájem a společně zvládají úkoly.

V programu kroužku pro světlušky a vlčata:

  • poznáváme svět, který je velký a rozmanitý,
  • učíme se porozumět jeho příběhům i pravidlům,
  • pomáháme ostatním,
  • jsme ohleduplní nejen k lidem, ale i k přírodě
  • a poznáváme, co je správné a chováme se podle toho.

Program zahrnuje rozmanité výtvarné aktivity, zpívání či hraní divadla. Zaměřujeme se na rozvoj sociálních dovedností –  aby se děti naučily spolupracovat s ostatními, respektovat domluvená pravidla a hrát fér.

„Skautské tábory mají výhodu, že vedoucí znají naše děti z celoroční činnosti. A my známe je – proto jim letos v létě s důvěrou znovu svěřujeme své děti na tábor.“ 

Mirek Sviták otec dvou skautů

Zábavné hry a soutěže také procvičují praktické dovednosti, které vedou k větší samostatnosti (příprava na výlet, zavolání pomoci v případě nehody apod.)

Jak se o děti staráme

Naši vedoucí s odpovídající kvalifikací připravují program tak, aby děti měly možnost si v bezpečném prostředí vyzkoušet zajímavé činnosti, které je budou nejen bavit, ale díky nimž si lépe poradí i v běžném životě.

Skautský program kroužků pro děti mladšího školního věku rozvíjí dětskou fantazii. Jejich činnosti se skládají z her, výletů, pobytů v přírodě i v klubovně, letního táboření ve stanu a spousty dalších zážitků s kamarády.

Vedoucí se mohou spolehnout na propracovaný systém skautského programu i dlouholetou tradici.

„Ve skautu děláme spoustu nových věcí a už tu mám kámoše. Prostě super.“ 

Alex Kroča (7 let) jeden z 9144 nováčků

 

„Moc děkujeme. Na tábor se Kuba už moc těší. Váš skautský oddíl je jedno VELKÉ plus na ZŠ Hornoměcholupská.“ 

Markéta Červenková, maminka vlčete Kuby (8 let)

 

 

Říkají o nás

„Absolvoval jsem jako vlče tři tábory a jako sedmiletý skládal vlčácký slib. Byl to opravdu silný zážitek – když se u táborového ohně malý kluk s vyvalenýma očima zavazuje k něčemu velkému, na celý život, to se pak vynořuje z podvědomí často. Jako režisér musíte řídit kolektiv lidí různých profesí, kteří jsou zainteresovaní na společné věci. Řídit kolektiv se člověk učil už ve skautské družině.“

Václav Vorlíček
filmový režisér (Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Což takhle dát si špenát, Dívka na koštěti,…)

známé osobnosti o skautu

Celostátní akce

Závody světlušek a vlčat obsahují disciplíny zaměřené na dovednosti využitelné v praktickém životě.

naše další projekty

Časopis

Světýlko

Omalovánky, pohádkové příběhy, zábavné články, vystřihovánky, informace o skautingu – a mnoho dalšího, co děti zajímá.

Skauting je příležitost pro nové zážitky v každém věku:

Pro skautyEnglish