Najít kamarády
zažít dobrodružství

Skauti a skautky rozsvítí i letos Česko vánočním plamínkem z Betléma

4. 12. 2019 Vše

Betlémské světlo, symbol míru a porozumění, přivezou skauti a skautky do Česka v sobotu 14. prosince 2019. Plamínek z Betléma si v tento den přeberou ve Vídni skautské delegace z celé Evropy. O týden později, 21. prosince, ho dobrovolní skautští kurýři rozvezou vlaky do všech koutů republiky.

Skauti a skautky rozsvítí i letos Česko vánočním plamínkem z Betléma

Foto: Člověk a víra

Cestu z Betléma do Rakouska absolvuje vánoční plamínek letecky, zde se pak během slavnostní ekumenické bohoslužby předává skautům z jednotlivých evropských zemí. Letos tato slavnost proběhne v sobotu 14. prosince ve Vídni.
V sobotu 21. prosince 2019 ráno se pak vánoční plamínek díky skautským dobrovolníkům a dobrovolnicím rozšíří po celé republice – rozvoz probíhá již tradičně po vlakových trasách. Na mnoha místních akcích si pak budou moci Betlémské světlo lidé připálit a odnést do svých domovů. Přehled vlakových tras a časů příjezdu najdete zde.

„V letošním roce skauti a skautky Betlémské světlo rozvezou 62 vlaky a lidé si pro něj mohou přijít na 774 vlakových stanic a nespočet místních akcí. Všechny akce najdou zájemci na webu Betlémského světla, kde jsou zaznamenané v přehledné mapě,“ uvádí koordinátor Betlémského světla Jan Svoboda.

V neděli 22. prosince předají skauti Betlémské světlo i ve třech katedrálách: brněnské, olomoucké a pražské.

Betlémské světlo do Česka skauti přiváží již od roku 1989. Do tehdejšího Československa se před třiceti lety dostalo díky exilovým skautům, kteří jej v prosinci 1989 donesli až pod sochu sv. Václava v Praze. Po pádu komunistického režimu byl v tu chvíli skauting u nás čerstvě znovu povolený a příjezd Betlémského světla byl jednou z prvních větších akcí, na nichž se skauti a skautky mohli svobodně sejít.

Myšlenka Betlémského světla vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do desítek zemí světa. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se jeho rozdávání stalo součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem.

Foto: Zuzka Havlínová

Letošním Dítětem světla je jedenáctiletá dobrovolnice Červeného kříže Victoria Kampenhuber z Horního Rakouska, která si Betlémské světlo převzala na konci listopadu v jeskyni Narození Krista.

Partnery Betlémského světla jsou České dráhy. Celou akci připravuje brněnské skautské středisko Řehoře Mendla s pomocí stovek skautských dobrovolníků a dobrovolnic po celé zemi.

Česká pošta připravila i letos příležitostné razítko Betlémského světla, které bude k dostání od 21. 12. do 23. 12. v Praze, Brně a Olomouci (přesné místo zde).

Informace o Betlémském světle najdete na www.betlemskesvetlo.cz, v sekci Místní akce jsou uvedeny další detaily o dění v jednotlivých krajích.

Fotografie pro vaše využití – s uvedením autora/autorky: ke stažení ZDE.