Najít kamarády
zažít dobrodružství

KAŽDÝ DEN ALESPOŇ JEDEN DOBRÝ SKUTEK.

11. 11. 2015 Vše

Tak zní skautský příkaz, pro skautky a skauty úplně malé i pro ty zkušené. Každý a každá z nás dennodenně přemýšlí nad tím, jak pomoci či udělat radost někomu známému nebo neznámému. Něčím malým nebo něčím velkým. A je mezi námi mnoho těch, kteří si v posledních měsících zvolili něco velkého.

KAŽDÝ DEN ALESPOŇ JEDEN DOBRÝ SKUTEK.

Tak zní skautský příkaz, pro skautky a skauty úplně malé i pro ty zkušené. Každý a každá z nás dennodenně přemýšlí nad tím, jak pomoci či udělat radost někomu známému nebo neznámému. Něčím malým nebo něčím velkým. A je mezi námi mnoho těch, kteří si v posledních měsících zvolili něco velkého.

Evropou putují lidé dočasně bez domova, na útěku před válkou a neštěstím, na cestě za lepším životem pro sebe a své blízké. Na cestě s mnoha překážkami, na cestě, kde je občas zima, občas hlad a někdy se spí v blátě. Ve světle lidského utrpení se mnoho mladých žen a mužů z Česka rozhodlo vyrazit jednou či opakovaně, na pár dnů či dokonce týdnů, ve svém volném čase a za peníze své a od přátel rozdávat deky, nalévat teplý čaj, zahrát dětem na kytaru, vyloudit úsměv na tváři. Zkrátka podat druhému člověku ruku ve chvíli, kdy ji potřebuje, a učinit tak jeho úděl na okamžik lehčím. 

Mezi dobrovolnicemi a dobrovolníky pomáhajícími uprchlíkům na mnoha místech Balkánu i jinde je mnoho skautek a skautů. Děkujeme Vám, že tímto způsobem naplňujete skautský slib, zákon a každodenní dobrý skutek. Jsme na Vás hrdí.

Junák – český skaut (Náčelnictvo a Výkonná rada)