Najít kamarády
zažít dobrodružství

Mezinárodní den dobrovolnictví: skautky a skauti připomínají, že i skauting stojí na dobrovolnících

4. 12. 2017 Vše

V roce 1985 zvolila OSN 5. prosinec Mezinárodním dnem dobrovolníků s cílem připomínat úsilí tisíců lidí, kteří vykonávají svou práci bez nároku na odměnu. Patří mezi ně i skautky a skauti: v Česku stojí činnost skautských oddílů a potřebné zázemí na práci více než 7 000 skautských dobrovolníků a dobrovolnic, kteří stráví skautingem průměrně přes 40 pracovních dnů za rok.

V roce 1985 zvolila OSN 5. prosinec Mezinárodním dnem dobrovolníků s cílem připomínat úsilí tisíců lidí, kteří vykonávají svou práci bez nároku na odměnu. Patří mezi ně i skautky a skauti: v Česku stojí činnost skautských oddílů a potřebné zázemí na práci více než 7 000 skautských dobrovolníků a dobrovolnic, kteří stráví skautingem průměrně přes 40 pracovních dnů za rok. Jak také ukázal výzkum SAFE (2015), mzda pro všechny skautské dobrovolníky by za jeden rok činila více než 1 miliardu korun. Kromě vedení oddílů chystají lokální i mezinárodní akce, starají se o hospodaření a administrativu, věnují se fundraisingu, vzdělávání sebe i ostatních nebo připravují akce pro veřejnost.

Státní instituce, veřejnost a vlastně ani skauti samotní často nevnímají svou práci pro ostatní ve skautu jako dobrovolnictví. Potvrzuje to i plzeňská skautská vedoucí Linda Vlčková: „Skauting je v očích veřejnosti brán spíš jako volnočasová aktivita. Jenže za celou organizací stojí obrovské úsilí vedoucích. Někdy mě mrzí, že i někteří rodiče našich vlčat a světlušek nás neberou jako dobrovolníky. Neuvědomují si, že tohle není naše zaměstnání a že všichni chodíme do školy, nebo do práce a za vedení oddílu nedostáváme žádné peníze.”

Linda je čerstvou držitelkou prestižního zlatého certifikátu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, který na začátku listopadu převzala z rukou prince Edwarda. Jako jednu z výzev certifikátu – dobrovolnictví – si vybrala právě skauting: Na skauta chodím už odmala a brala jsem vždy s naprostou samozřejmostí, že jakmile vyrostu, stane se ze mě vedoucí. Kvůli tomu, že to v oddílech funguje právě takhle hladce, jsem si ani nikdy neuvědomila, že je skauting dobrovolnictví. Došlo mi to až ve chvíli, kdy jsem se hlásila do programu Ceny vévody z Edinburghu.”

Jak Linda připomíná, součástí skautské činnosti je i mnoho dobrovolných dobročinných aktivit: „Jednou z dobrých věcí, ke kterým skauting člověka vede, je určitě služba společnosti.”  V duchu svého hesla o jednom dobrém skutku denně tak skauti pomáhají například při opravě památek nebo čištění přírody od odpadků, dělají sbírky na nemocné děti ze sousedství, benefiční akce na podporu útulků a mnoho dalších aktivit. Junák – český skaut jim nabízí zapojení do akcí Skautský dobrý skutek, Skauti na dřeň nebo Společně proti leukémii.

Při příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků letos Junák – český skaut vyzývá skautské i neskautské dobrovolníky, aby se vyfotili s nápisem #zadobrypocit a dodali, co všechno dělají bez pomyšlení na odměnu. Příspěvky by měli sdílet pro inspiraci ostatním na svém Facebooku, Twitteru nebo Instagramu, organizace pak bude ty nejzajímavější vybírat a sdílet na svých oficiálních profilech. Smyslem kampaně je připomenout, že je normální starat se o své okolí, zajímat se o ostatní a pomáhat tam, kde je to potřeba.

Celý rozhovor s Lindou Vlčkovou – Rosničkou najdete zde.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu:

Cena podporuje mladé lidi v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci. Studenti si určí si a splní celkem 4 výzvy – ve sportu, rozvoji talentu, dobrovolnictví a dobrodružné expedici, a to ve třech úrovních, od bronzové (6 měsíců trvání) až po zlatou (18 měsíců).

Linda si jako výzvu v oblasti dobrovolnictví zvolila právě skauting, ve sportu se věnovala běhu na dlouhé tratě, rozvíjela svou hru na kytaru a na dobrodružnou expedici se vydala do Himálaje spolu s kamarádem na vozíčku.

Kontakt: Barbora Trojak | tisková mluvčí | e-mail: barbora.trojak@skaut.cz | tel.: 731 403 647